2008/12/24

Praline, txokolate eta urra bonboiak / Bombones de praline, chocolate y avellanas


Turroiak egiteaz gain, bonboiak ere egin ditut aurten. Bonboiak egiteko molde batzuk erosi nituen (silikonazkoak) eta kriston probetxua atera diet, jejeje. Izan ere, turroiak egiterakoan moldeetan sartzen ez zitzaidana ere bonboien moldeetan jarri, eta turroiak bonboi itxurarekin egin nituen. Gainera, hemen beheko hauek ere egin nituen turroien soberakinekin, urra bat gainean jarriz. Kolore argia dutenak esnedun txokolatea, pralinea eta arroz puztukoak dira, eta ilunak, txokolate beltza eta pralinedunak.

Además de hacer turrones, este año también he hecho bombones. Para hacer los bombones, compré unos moldes (de silicona) y les he sacado mucho provecho. Porque con lo que no me cabía en los moldes de los turrones, he hecho bombones usando los moldes de bombon. Además, también hice estos de abajo con las sobras de los turrones, poniéndoles una avellana encima. Los de color claro son de chocolate con leche, praline y arroz inflado, y los oscuros, de chocolate negro y praline.


Hala ere, beheko hauek dira benetan bonboi izateko jaio zirenak, jejeje. Kanpotik txokolate beltzeko geruza bat dute, eta barruan txokolate beltz eta praline nahasketa eta urra bat dute ezkutaturik. Bat probatu nuen, eta oso goxoa geratu zen, "ferrero rocher"-en estilokoa, baina gailetarik gabe, noski. Bonboi hauek nahiko lan dute, baina ez dira zailak egiten, behean azaltzen dizuet nola egin.

Aún y todo, estos de abajo son los que verdaderamente nacieron para ser bombón, jejeje. Por fuera tienen una capa de chocolate negro, y dentro tienen una mezcla de chocolate negro y praline y una avellana. Probé uno, y quedó muy rico, del estilo de los "ferrero rocher" pero sin galleta, claro. Estos bombones dan bastante trabajo, pero no son difíciles de hacer, abajo explico cómo hacerlos.


Bonboien osagaiak: / Ingredientes de los bombones:
 • 200g txokolate beltz / 200gr de chocolate negro
 • 50g praline / 50gr de praline
 • Urrak / Avellanas

50g txokolate beltz baño marian urtu. Bonboien moldeak txokolate honekin estali bonboiaren kanpoko geruza osatu ahal izateko. Oso ondo hozten utzi, guztiz gogortua egon arte.
100g txokolate beltz eta 50g pralineak baño marian urtu. Bonboien moldeetan (txokolate geruza dutenak) urra bana jarri eta nahasketa honekin bete, baina ez goraino, gero txokolate beltzarekin bonboien "ipurdia" egin behar delako. Hozten utzi guztiz gogortu arte.
50g txokolate beltz urtu baño marian, eta bonboiak betetzeaz amaitu "ipurdia" eginez. Hozten utzi gogortu arte. Guztiz gogortuak daudenean, moldeetatik atera kontu handiz.

Derretir 50gr de chocolate negro al baño maria. Cubrir con esto los moldes de los bombones para crear la capa de fuera de los bombones. Dejar enfriar hasta que esté del todo duro.
Derretir 100gr de chocolate negro y 50gr de praline al baño maria. Poner una avellana en los moldes de los bombones (los que tienen el fondo de chocolate) y cubrir con esta mezcla, pero no hasta arriba, porque luego hay que hacerles el "culo" de chocolate negro. Dejar enfriar hasta que se endurezcan.
Derretir 50gr de chocolate negro al baño maria. Cubrir del todo los bombones, haciendoles el "culo". Dejar enfriar hasta que endurezca. Desmoldar con cuidado cuando estén completamente duros.

Txokolatezko turroiak / Turrones de chocolate


Gabonak direla eta, eta turroirik jan gabe geratu nahi ez nuenez, nik neuk txokolatezko turroiak egin ditut. 5 turroi desberdin egin ditut, bina amamen etxera eramateko eta beste bat aitorrentzat. Aitorrena txokolate txuri eta esnedun txokolatearekin egin nuen, beraz, nik ezin dut jan, baina gainontzeko guztiak esnerik gabekoak dira. Gainera, nire amona diabetika denez, berarentzat azukre gabeko turroiak ere egin ditut. Goikaldean ikus dezakezue nola enpaketatu ditudan turroiak.

Como son navidades, y para no quedarme sin comer ningún turrón, he hecho turrones de chocolate. He hecho 5 turrones diferentes, dos para llevar a casa de cada abuela, y uno para Aitor. El de Aitor lleva chocolate blanco y chocolate con leche, por lo que no lo puedo comer, pero todos los demás los hice sin leche. Además, como una abuela mía es diabética, he hecho turrones sin azúcar para ella. Arriba podeis ver los paquetes que hice con los turrones.

Bi molde erosi ditut turroiak egiteko. Batek urrak jartzeko itxura du, eta oso polita geratzen da. Hau nire amamarentzako egin nuen azukre gabeko txokolatea eta urrak erabiliz. Gainera, azukre gabeko beste bat egin nuen arroz puztua erabiliz.

He comprado dos moldes para hacer turrones. Uno tiene forma para poner avellanes, y queda muy bonito. Éste lo hice para mi abuela con chocolate sin azúcar y avellanas. Además, tambien hice otro sin azúcar con arroz inflado.


Beste amamaren etxerako nire txokolate beltz arrunta erabili nuen. Bat (nire aitak eskatuta) txokolate beltz eta almendrekin soilik egin nuen. Bestea, ordea, txokolate beltzaz gain, pralinea (urrez eta azukrez eginiko krema bat) eta arroz puztua ere jarri nizkion, eta ondorengo argazkian ikus dezakezuena da.

Para casa de la otra abuela, utilicé mi chocolate negro normal. Uno lo hice de chocolate negro y almendras (a petición de mi padre). Al otro, en cambio, además del chocolate negro, le puse praline (una crema hecha con avellanas y azúcar) y arroz inflado, y es el que podeis ver en la foto de abajo.


Azkenik, esan bezala aitorri beste turroi bat egin nion. Txokolate txuriarekin geruza bat egin nion, eta ondoren, esnedun txokolatea, pralinea eta arroz puztuarekin eginiko nahasketa jarri nion. Argazkiko hau da.

Por último, como os he dicho le hice un turrón a Aitor. Le hice una capa con chocolate blanco, y encima le puse una mezcla de chocolate con leche, praline y arroz inflado. Es éste de la foto.


Turroien osagai nagusiak: / Ingredientes generales de los turrones:
 • 250g txokolate / 250gr de chocolate
 • 150g praline / 150gr de praline
 • Fruitu lehorrak / Frutos secos

Baño marian txokolatea eta pralinea guztiz urtu. Moldean azpikaldean edo erditik edo nahi den moduan fruitu lehorrak jarri eta txokolate eta pralinearen nahasketa ere. Golpetxo batzuk eman moldeari eduki ditzakeen aire burbuilak atera daitezen. Hozten utzi gogortu arte. Moldetik kontu handiz atera.

Derretir del todo el chocolate y el praline al baño maria. Poner frutos secos en el fondo del molde, o por la mitad, o por donde se quiera, y poner la mezcla de chocolate y praline. Darle unos golpecitos al molde para que salgan las burbujas de aire que pueda tener. Dejar enfriar hasta que se endurezca. Desmoldar con cuidado.

2008/12/19

Ama orearekin eginiko ogiak / Panes hechos con masa madre

Gaur ama orearekin egin ditudan 2 ogiak erakutsi nahi dizkizuet. Oraindik Ibán-en azalpenak euskaratu gabe ditut, baina beno, ogi hauek nola egin ditudan jakin nahi baduzue bere azalpenak irakur ditzakezue, nahiz eta gazteleraz egon. Bi dokumentu irakurri behar dituzue:

Hoy os quiero enseñar los dos panes que he hecho con masa madre. Todavía no he traducido al euskara las explicaciones de Ibán, pero bueno, si quereis saber cómo he hecho estos panes, podeis leer sus explicaciónes, que están en castellano. Teneis que leer dos documentos:


Bi ogi hauetatik lehena irin integralarekin egin nuen, eta amapola hazi batzuk jarri nizkion. Borobil itxurakoa egin nuen, eta nahiko ongi atera zen, baina mamia konpaktuegia geratu zitzaidan.

El primero de estos panes lo hice con harina integral, y le puse semillas de amapola. Lo hice de forma redonda, y quedó bastante bien, pero la miga estaba demasiado compacta.


Bigarrena erdi integral erdi txuria egin nuen, eta kalabaza pipak eta olio pixkat jarri nizkion. Gainera, mamia hobeto gera zedin, Ibánek azaltzen duen moduko tolesturak egin nizkion eta zulo handiagoko mamia geratu zen. Borobila egin ordez, pixkat luzexeagoa egin nuen, eta nahiz eta zaporez lehenengoa gehiago gustatu zitzaidan, mamia honek hobea zuen.

El segundo lo hice medio integral medio blanco, y le puse pipas de calabaza y un poco de aceite. Además, para que la miga quedara mejor, hice los plegados que explica Ibán, y la miga quedó con agujeros grandes. En vez de hacerlo redonod, lo hice un poco alargado, y aunque de sabor me gustó más el primer pan, este tenía mejor miga.

2008/12/18

Oilo eta kalabaza enpanada / Empanada de calabaza y gallina


Gaurko errezeta hau nire ama eta nire artean egin genuen. Askotan esaten dizuedan moduan, nire ustez etxean ditugun janarien soberakinak ahal bezainbeste aprobetxatu behar ditugu, beste janari batzuk prestatzeko. Horren inguruan sortu zen errezeta hau, izan ere, nire amak oiloarekin sopa prestatu berria zuen, eta oiloa eta soparako erabiliriko barazkiak enpanada batean sartzea pentsatu zuen. Honela, soparen soberakin horiekin eta hozgailuan genituen beste osagai batzuekin, inprobisaturiko enpanada goxo hau prestatu genuen.
Enpanadaren ogiaren orea erabili ondoren, zatitxo bat soberan geratu zitzaidan, eta ez botatzearren, hemen ikus ditzakezuen opiltxo hauek egin nituen. Enpanada margotzeko erabiliriko arraultzarekin margotu, eta kalabaza pipa batzuk bota ondoren, enpanadarekin berarekin labean egin nituen.

Esta receta de hoy la hicimos entre mi madre y yo. Como os he dicho muchas veces, yo creo que tenemos que reutilizar lo más posible las sobras de comida que tengamos en casa para preparar otras comidas. En torno a esto surgio esta receta, ya que mi madre había preparado una sopa con gallina, y pensó en meter la gallina y las verduras de la cocción de la sopa en una empanada. Así, con estas sobras de la sopa, y con algunos ingredientes que teniamos en la nevera, preparamos esta rica empanada improvisada.
Después de haber utilizado la masa de la empanada, me sobraron unos trocitos de masa de pan, y por no tirarlos, hice estos bollitos que veis aquí. Los pinté con el huevo que había usado para pintar la empanada, y le puse unas pipas de calabaza. Los horneé con la empanada.


Ogi orearen osagaiak: / Ingredientes de la masa de pan:
 • 300g irin / 300gr de harina
 • 100ml ur epel / 100ml de agua templada
 • 100ml olio / 100ml de aceite
 • Legami pakete 1 / 1 pakete de levadura
 • Gatza / Sal
 • Arraultz irabiatua / Huevo batido
 • Sesamo haziak / Semillas de sésamo

Irina, legamia, gatza, olioa eta ura ondo nahastu goilara batekin. Ondoren, eskuekin orea oso ondo landu 5 minutuz. Ontzi baten utzi, filmarekin estali eta leku epel batean utzi orea ordubete inguru bikoiztu dadin.

Mezclar la harina, la levadura, la sal, el aceite y el agua con una cuchara. Después, amasar con las manos durante 5 minutos. Meter en un bol, tapar con film y dejar en un sitio templado durante una hora para que se duplique el volumen.

Betegarriaren osagaiak: / Ingredientes del relleno:
 • Oilo egosia / Gallina cocida
 • Azenaorio egosiak / Zanahorias cocidas
 • Kalabaza egosia / Calabaza cocida
 • Tomate saltsa / Salsa de tomate
 • Laktosa gabeko gazta / Queso sin lactosa
 • Laktosa gabeko yorka / York sin lactosa
 • Gatza / Sal

Osagai guztiak oso ondo nahastu lapiko batean, eta pixkat berotu dena ondo nahastu eta gatza urtzeko. Ogi orea errodilo batekin ondo zabaldu eta laberako ontzi batean zabaldu azpikalde guztia eta paretak ondo estaliz. Betegarria gainean jarri eta ondo zabaldu. Ore pixkat zabaldu errodiloarekin, eta tira luze batzuk moztu. Tira horiek sare moduko bat osatuz betegarriaren gainean jarri politagoa gera dadin. Arraultzarekin margotu eta sesamo haziak jarri gainetik. Labean egin 200ºCtara ogia ondo egina eta pixkat gorritua egon arte.

Mezclar muy bien todos los ingredientes en un cazo, y calentar un poco para que se mezcle todo bien y el queso se funda. Extender la masa de pan con un rodillo, y poner cubriendo una fuente de horno por el fondo y por las paredes. Añadir el relleno y repartir bien. Extender un poco de masa con el rodillo y cortar unas tiras largas. Usar esas tiras para adornar el relleno formando una red. Pintar con huevo y añadir unas semillas de sésamo. Hornear a 200ºC hasta que el pan esté hecho y un poco dorado.

2008/12/15

Baguette-ak / Baguettes

Errezeta hau lengoan aurkeztu nizuen "El aprendiz de panadero" liburutik atera dut. Baguette-ak prestatzen nituen lehen aldia izateko, nahiko ondo atera ziren. Hori bai, hobeto egin daitezke eta espero dut esperientzia hartzen noan heinean hobeto egitea. Mamia oso ondo geratu zen nire ustez, eta hurrengo egunean oraindik fresko-fresko zegoen. Azala ondo geratu zen, nahiz eta ez zuen kolore perfektua lortu, eta hurrengo egunerako gogor xamarra geratu zen.

Esta receta la he sacado del libro "El aprendiz de panadero" que os presenté el otro día. Para ser la primera vez que preparaba baguettes, salieron bastante bien. Eso sí, se pueden hacer mejor, y espero hacerlas mejor cuando vaya cogiendo esperiencia. La miga quedó muy bien en mi opinión, y al día siguiente todavía estaba fresca-fresca. La corteza también quedó bien, pero no logré el color perfecto, y al día siguiente se había quedado un poco dura.


Pâte fermentée-ren osagaiak: / Ingredientes del Pâte fermentée:
 • 140g Irin txuri / 140gr Harina blanca
 • 2'5g Gatz / 2'5gr de Sal
 • 0'75g (1/4 goilaratxo) legami / 0'75gr (1/4 cucharadita) de Levadura
 • 90ml Ur epel / 90ml Agua templada

Irina, gatza eta legamia nahastu. Ura gehitu eta nahastu bola bat egin arte. Pixkat pegajoso geratu behar da orea. Orea oso ondo landu irina duen mahai batean 5 minutu inguru. Ore bola egin, olio pixkatekin busti ez lehortzeko, eta bol batean sartu ondoren, film-arekin ondo tapatu. Ordubete inguru utzi 1 1/2 tamaina hartu arte. Pixkat landu, berriz bola egin, filmarekin bildu eta hozgailuan utzi gau osoa.

Mezclar la harina, la sal y la levadura. Añadir el agua y mezclar hasta hacer una bola, tiene que quedar un poco pegajoso. Amasar sobre una mesa enharinada durante 5 minutos. Hacer una bola, mojar con un poco de aceite para que no se seque, y meter en un bol y cubrir con film. Dejar una hora más o menos hasta que crezca hasta 1 1/2. Trabajar un poco, volver a hacer una bola, tapar con film y meter en la nevera toda la noche.

Osagaiak: / Ingredientes:
 • 225g Pâte fermentée / 225gr Pâte fermentée
 • 140g Irin txuri / 140gr de Harina blanca
 • 2'5g Gatz / 2'5gr de Sal
 • 0'75g (1/4 goilaratxo) legami / 0'75gr (1/4 cucharadita) de Levadura
 • 3 goilara Olio / 3 cucharadas de Aceite
 • 90ml Ur epel / 90ml Agua templada

Pâte fermentée-a ordubete lehenago hozgailutik atera, eta zatitu zatitxotan. Ordubetea pasa denean, pâte fermentée-a, irina, gatza, eta legamia nahastu. Ura gehitu eta orea landu 10 minutuz. Olioz margotu, bol batean sartu eta film-arekin tapatu. 2 orduz utzi orea bikoiztu dadin. Orea 2 zatitan egin, eta bakoitzari kontu handiz baguette-aren itxura eman. Ordubete inguru utzi berriz hazi dadin. Labea 260ºC-tara berotu. Ogiak sartu eta lurrina sortu ogien azpikaldean ontzi bati ur beroa botaz. 230ºC-tara jetxi, 10 minutu egin, buelta eman ogiei eta beste 10 minutu egin. Labetik atera gorriturik daudenean, eta hozten utzi rejila baten gainean.

Sacar la pâte fermentée de la nevera una hora antes, y cortar en trocitos. Cuando haya pasado la hora, mezclar la harina, la sal, la levadura y el pâte fermentée. Añadir el agua y amasar 10 minutos. PIntar con aceite, meter en un bol y tapar con film Dejar 2 horas hasta que doble el volumen. Cortar la masa en dos, y con mucho cuidado dar forma de baguette a cada trozo. Dejar reposar una hora, para que vuelva a crecer. Calentar el horno a 260ºC. Meter los panes, y crear vapor poniendo una fuente con agua caliente debajo de los panes. Bajar el horno a 230ºC, hornear 10 minutos, darles la vuelta y hornear otros 10 minutos. Sacar del horno cuando estén doraditos, y dejar enfriar encima de una rejilla.

Diseinuaren inkesta / Encuesta del diseño

Aurreko post-ean esan dizuedan moduan, blogaren diseinua aldatzen ari naiz. Eta zuen iritziari garrantzi asko ematen diodanez (zuentzako guztiontzako direlako jartzen ditudan errezetak) inkestatxo bat jarri dut urte amaierararte zuen iritzia ezagutzeko. 2 erantzun posible jarri ditut: aurreko diseinua nahiago zenuten (errezetak 2 kolumnatan jarriz) edo oraingo diseinua nahiago duzue (kolumnak erabili ordez koloreak erabili ditut hizkuntzak desberdintzeko).
Bi diseinu desberdinak ikusi nahi badituzue, hementxe dituzue diseinu bakoitzaren adibide bana:

Emaidazue zuen iritzia inkestaren bidez mesedez! Edo nahiago baduzue, utzi iruzkinen bat edo bidali korreo bat behiala[@]gmail[.]com helbidera. Milesker!!

Como os he dicho en el anterior post, estoy cambiando el diseño del blog. Y como le doy mucha importancia a vuestra opinión (porque las recetas que pongo son para vosotros) he puesto una encuesta hasta final de año para conocer vuestra opinión. He puesto dos posibles respuestas: preferíais el diseño anterior (con las recetas en 2 columnas) o preferís el diseño nuevo (en vez de utilizar columnas, he usado colores para diferenciar los idiomas).
Si quereis ver los dos tipos de diseño, aquí os dejo un ejemplo de cada uno de ellos:

Dadme vuestra opinión a través de la encuesta por favor! O si lo preferís, dejadme un comentario y mandadme un correo a la dirección behiala[@]gmail[.]com. ¡¡Muchas gracias!!

Azenaorio, kanela eta intxaur tarta / Tarta de zanahorias, canela y nueces

Lehenik eta behin gauzatxo bat komentatu nahi nuen. Konturatuko zineten moduan, nire blogeko diseinuan aldaketak egiten nabil, errezetak irakurgarriagoak izan daitezen. Izan ere, orain arte 2 kolumnatan jartzen nituen errezetak, euskaraz eta ondoan gazteleraz. Probak egiten nabil, beraz, zuen iritzia asko eskertuko nuke. Orain gaurko errezeta honetan bezela egitea erabaki dut, ea zer iruditzen zaizuen. Euskaraz dagoen informazioa beltzez jarri dut, eta gaztelerakoa naranjaz. Honela bi hizkuntzak ondo bereiziko dira, eta kolumnetan jarri ordez, bata bestearen segidan jarriko ditut. Nik uste testua hobeto irakurriko dela horrela. Gainera, aldaketa guzti hauekin html kodea pixka bat hobetu nahi nuen, estilo asuntoak testutik desberdinduz, eta css-etan jarriz.

Gaurko errezetari dagokionez, lankide batek pasa didan zanahoria, kanela eta intxaur tarta bat da. Ez nekien zer moduz geratuko zen, baina benetan harritua geratu nintzen zein ona zegoen probatzerakoan. Ez da batere lehorra geratzen (askotan bizkotxoekin gertatzen den moduan) eta benetan, probatzeko modukoa da.

Lo primero os quería comentar una cosa. Como os habreis dado cuenta, estoy haciendo cambios en el diseño de mi blog, para que las recetas sean más legibles. Porque hasta ahora, ponía las recetas en dos columnas, una en euskara y al lado en castellano. Estoy haciendo pruebas, por lo que agradecería mucho vuestras opiniones. Por ahora he decidido hacerlo como en la receta de hoy, a ver que os parece. La información en euskara está en negro, y la de castellano en naranja. Así, los dos idiomas se diferenciarán bien, y en vez de poner en columnas, los pondré uno detrás del otro. Yo creo que el texto se lee mejor así. Además, con todos estos cambios quería mejorar un poco el código html, separando el estilo del texto, y poniéndolo en la css.

En cuanto a la receta de hoy, es una tarta de zanahorias, canela y nueces que me ha pasado un compañero de trabajo. No sabía que tal quedaría, y me quedé sorprendida con lo rica que estaba. Y no queda nada seca (como suele pasar a veces con los bizcochos) y es como para probarla, de verdad.


Osagaiak: / Ingredientes:
 • 1 taza Olio / 1 taza de Aceite
 • 1'5 taza Azukre / 1'5 tazas de Azúcar
 • 4 Arraultz / 4 Huevos
 • 2 taza Irin / 2 tazas de Harina
 • 1 sobre Legami kimiko / 1 sobre de Levadura química
 • 1 goilaratxo Gatz / 1 Cucharadita sal
 • 2 goilara Kanela / 2 Cucharadas de Canela
 • 3 taza Azenaorio arraspatu / 3 tazas Zanahoria rallada
 • 2 taza Intxaur txikitu / 2 tazas de Nueces picadas

Olioa eta azukrea oso ondo nahastu. Arraultzak banaka gehitzen joan eta irabiatu. Ondoren, irina, legamia, gatza eta kanela gehitzen eta irabiatzen joan. Azkenik, azenaorioa eta intxaurrak gehitu, eta espatula batekin nahastu kontu handiz. Labeko ontzi batean jarri, eta labean egin 150ºC-tara 45min-1ordu inguru (barrutik egina egon arte).

Mezclar muy bien el aceite y el azúcar. Ir añadiendo los huevos de uno en uno y batir. Después, ir añadiendo y batiendo la harina, la levadura, la sal y la canela. Por último, añadir la zanahoria y las nueces y mezclar con una espátula con mucho cuidado. Poner en un molde para horno, y hornear a 150ºC durante 45 minutos-1 hora (hasta que esté hecho).

2008/12/11

Nire liburu berria / Mi nuevo libroLiburu berri bat dut nire etxean: Peter Reinhart-en "El Aprendiz de panadero" liburua. Azkenaldian ogiak egin eta egin nabil (laster igoko ditut errezeta eta argazkiak) eta ezin izan naiz geratu liburu hau erosi gabe. Oso ondo azaltzen ditu gauzak, ogia egiteko prozesu guztia garbi azaltzen du, eta 50 errezeta datoz. Dagoeneko liburu honetako 2 errezeta egin ditut: Lavash (deskuido batean erre egin zitzaidan, sniff) eta intxaur eta kaneladun moldeko ogia (berez mahatsapaxak ere bazituen, baina nik ez nizkion jarri).

Gabonetan denbora gehio izango dudanez, espero dut liburu honetako zenbait errezeta egitea, miche poilâne adibidez. Beste zenbait errezeta era baditut fitxatuak: txapata, bagetak...

-------------------------------------------------------------------------------------------
Tengo un nuevo libro en mi casa: "El Aprendiz de panadero" de Peter Reinhart. Últimamente estoy haciendo panes y panes (pronto subiré las recetas y las fotos) y no me he podido quedar sin comprar este libro. Explica muy bien las cosas, enseña muy bien todo el proceso de hacer el pan, y vienen 50 recetas. Ya he hecho 2 recetas de este libro: Lavash (en un descuido se me quemó, sniff) y pan de molde con canela y nueces (de por sí también llevaba pasas, pero yo no se las puse).

En navidades tendré más tiempo, y espero hacer varias recetas de este libro, por ejemplo un miche poilâne. También tengo fichadas más recetas: chapata, baguetes...

2008/12/09

Oilaskoa almendrekin / Pollo con almendras


Beste batzuetan esan dizuedan moduan, etxean soberan ditugun elikagaiak berrerabiltzen saiatu behar gerala uste dut, eta horrekin jarraituz, gaurko errezeta soberan geratu zaigun oilasko errea berrerabiltzeko aurrekoan egin nuen errezeta bat da.

Osagaiak
 • Tipula
 • Piper berdea
 • Txanpiak
 • Oilasko errea
 • Almendrak
 • Soja saltsa

Tipula eta piper berdea julianan moztu eta potxatzen jarri. Guztiz biguinak daudenean, txanpiak zatitu eta gehitu. Barazki guztiak ondo egin. Almendrak zuritu eta gehitu. Pixkat salteatu. Oilaskoa zatitu eta gehitu. Soja saltsa pixkat bota eta dena ondo nahastu.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Como ya os he dicho otras veces, yo creo que debemos intentar reutilizar los alimentos que nos han quedado de sobra en casa, y siguiendo con eso, la receta de hoy es una receta que hice el otro día para aprovechar un trozo de pollo asado que me había sobrado.

Ingredientes
 • Cebolla
 • Pimiento verde
 • Champis
 • Pollo asado
 • Almendras
 • Salsa de soja

Cortar la cebolla y los pimientos verdes en juliana y pochar. Cuando estén blandos, trocear los champis añadir. Hacer bien todas las verduritas. Pelar las almendras y añadir. Saltear un poco. Trocear el pollo y añadir. Echar un poco de salsa de soja y mezclar todo bien.

2008/12/03

Sagar eta almendren budina / Pundin de manzanas y almendras

Atzo ahizparen etxera joan nintzen afaltzera, eta postre bat eraman nuen. Gaur aurkezten dizuedan hau: sagar eta almendren budina. Flan baten antzeko zeozer egin dut, baina sagar eta almendrak gehituz (orain asko ditudalako etxean). Hala ere, esan beharra daukat takto aldetik oraindik ez dudala lortu perfektu geratzea, ze sagar pureak flanari asko aldatzen dio taktua. Oso goxoa geratu zen, hori bai.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Ayer fui a cenar a casa de mi hermana, y llevé un postre. Éste que os presento hoy: Pundin de manzanas y almendras. He hecho algo parecido a un flan, pero añadiendo manzanas y almendras (por que ahora tengo muchas en casa). Aún así, tengo que decir que todabía no he conseguido que el tacto quede perfecto, porque el puré de manzana le cambia mucho el tacto. Eso sí, quedó muy rico.


Osagaiak
 • 500ml esne (laktosa gabea)
 • 4 arraultz
 • 125g azukre
 • 2 errege sagar
 • 3 goilarakada almendra txikitu
 • Kanela makila
 • Almendrak laminatan
 • Azukrea karamelurako

Sagarrak zuritu, pepitak kendu eta zatitu. Kazuela batean jarri kanela makila eta ur tanta batekin. Su baxuan egin guztiz bigundu arte. Kanela makila atera eta sagar guztia txikitu batidorarekin.Almendra txikituak ez badituzue, almendrak zuritu eta ondo txikitu trituradora batekin.
Arraultzak, azukrea eta esnea ondo nahastu, azukre guztia desegin arte. Sagar txikitua eta almendra txikituak gehitu eta ondo nahastu. Karamelu bat egin azukreari ur tanta bat gehituz. Karamelua egina dagoenean, moldearen azpikaldean ondo banatu. Labea piztu eta 160ºCtara berotzen den bitartean, almendra laminak labean sartu pixkat gorritzeko. Almendrak moldetik banatu karameluaren gainean. Leheno egin dugun nahasketa (esnea, arraultzak, sagarra...) moldera sartu. Labean egin "baño marian" 160ºC tara ordubete inguru (solido xamar egon arte).
Ingredientes
 • 500ml leche (sin lactosa)
 • 4 huevos
 • 125gr azúcar
 • 2 manzanas reineta
 • 3 cucharadas de almendras picadas
 • Rama de canela
 • Almendras laminadas
 • Azúcar para el caramelo

Pelar las manzanas, despepitar y trocear. Poner en un cazo con la rama de canela y una gota de agua. Cocer a fuego suave hasta que se ablande del todo. Sacar la rama de canela y triturar con la batidora toda la manzana. Si no teneis almendras picadas, pelarlas y triturarlas.
Mezclar bien los huevos, el azúcar y la leche, hasta que se deshaga todo el azúcar. Añadir la manzana y las almendras trituradas, y mezclar bien. Hacer un caramelo añadiéndole una gota de agua al azúcar. Cuando el caramelo esté listo, repartirlo bien por el fondo del molde. Encender el horno, y tostar las láminas de almendras mientras el horno se calienta a 160ºC. Repartir las almendras por el molde, por encima del caramelo. Meter al molde la mezcla anterior (los huevos, la leche, la manzana..). Hornear al "baño maría" a 160ºC durante una hora más o menos (hasta que esté bastante sólido).

2008/12/02

Glasatu arroxa / Glaseado rosaAurreko batean esan nizuen nire ilobak tarta arrox bat eskatu zidala, eta glasatu arrox batekin prestatu nuela esan nizuen. Ba gaur egin nizkion bi tartetatik baten argazkia uzten dizuet. Bestea hobeto geratu zitzaidan, honetan likidoegia geratu baitzen glasatua, eta ondorioz, ez zen guztiz arroxa geratu, baina bestearen argazkirik atera ez nuenez, hauxe erakusten dizuet.


Gabonetako pinuaren itxura duen molde bat erabili nuen, eta lakasitos batzuekin apaindu genuen, glasatuaren gainetik. Bestea hartz baten itxurako moldearekin egin nuen, eta lakasitoekin begiak, muturra... apaindu nizkion.

Bi ogi egin ditut, eta espero det laster hementxe aurkeztea. Oraindik ez ditut jarri, ogia eta "ama orea" egiteko Ibán-en azalpenak euskaratu nahi ditudalako lehenago. Ibán bi eskuliburu horien bertsio berria egiten ari da, beraz, prest egon bezain laster, euskaratu eta hementxe jarriko ditut.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ya os dije otra vez que mi sobrina me había pedido una tarta rosa, y que lo preparé usando un glaseado rosa. Pues hoy os pongo la foto de una de las dos tartas que hice. La otra me quedó mejor, porque en esta el glaseado me quedó demasiado líquido, y por eso, no quedó del todo rosa, pero como no saqué foto a la otra tarta, os enseño esta.

Usé un molde con forma de pino de navidad, y lo decoré con unos lacasitos por encima del glaseado. La otra la hice con un molde de forma de oso, y con los lacasitos le decoré los ojos, el morro...

He hecho dos panes, y espero presentaroslos pronto aquí. Todabía no los he puesto, porque antes quiero traducir al euskera las explicaciones de Ibán de cómo hacer pan y "masa madre". Ibán está haciendo una nueva versión de esos dos manuales, y en cuanto estén listos, los traduciré y pondré aquí.

2008/11/27

Haragi lasaña / Lasaña de carneAspalditik jarri nahi nuen errezeta hau. Azkenaldian ez dut gehiegitan prestatzen, denbora behar baita, baina txarra egiten duen igande horietako goiz batean prestatzeko errezetae zin hobea da. Gainera, jende gehienari gustatzen zaio nik uste. Beste egun batean, barazki lasaña nola egin jarriko dizuet.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hacía tiempo que quería poner esta receta. Últimamente no la preparo mucho, porque se necesita tiempo, pero es una receta perfecta para preparar uno de esos domingos a la mañana que hace mal tiempo. Además, le gusta a la mayoría de la gente, creo yo. Otro día, os pondré la receta de lasaña de verduras.


Osagaiak

Tipula fin-fin moztu eta potxatzen jarri zartagi batean olio eta gatz pixkatekin. Guztiz biguina dagoenean, haragi txikitua gehitu, gatza bota eta frijitzen joan su baxuan etengabe nahastuz, haragia zatitxotan banatzen joan dadin. Haragia guztiz egina dagoenean, tomate saltsa gehitu eta nahastu.
Bitartean, kazuela handi batean ura eta gatza irakiten jarri eta olio txorrot handi bat gehitu. Lasañarako pasta orriak uretan sartzen joan uran dagoen oliotik sartuz (honela, pastari olio pixkat itsatsiko zaio, eta pasta orriak ez dira beren artean itsatsiko, oso garrantzitsua). Paketean dioen denbora eduki irakiten. Egina dagoenean, ur hotzetik pasa ondo, pasta orriak beren artean itsats ez daitezen.
Bexamela prestatu. Labeko ontzi batean pasta geruza bat, haragi geruza bat eta azkenik bexamel geruza bat jarri. Gainetik 3 motetako beste geruza bana jarri. Azkenik, pasta jarri, gainetik bexamela eta laktosa gabeko gazta pixkat. Labean egin 200ºCtara 15-20 minutu inguru.
Ingredientes

Cortar la cebolla fina-fina y poner a pochar en una sartén con un poco de aceite y sal. Cuando esté blanda, añadir la carne picada, hechar sal e ir friendo en fuego suave mezclando constantemente, para que la carne se separe en trocitos. Cuando la carne esté bien hecha, añadir salsa de tomate y mezclar.
Mientras, poner agua y sal en una cazuela grande hirviendo, y añadir un buen chorro de aceite. Ir introduciendo las hojas de pasata de lasaña al agua, pasando por el aceite que flota en el agua (así se le pegará un poco de aceite a la pasta, y las hojas de pasta no se pegarán entre ellas, muy importante). Dejar cociendo el tiempo que indique en el paquete. Cuando esté hecha, pasar por agua fría, para que las hojas de pasta no se peguen entre ellas.
Hacer bechamel. En una fuente de horno, poner una capa de pasta, una capa de carne y una capa de bechamel. Encima poner otra capa de cada una de las tres. POr último, poner una capa de pasta y una de bechamel y añadir queso sin lactosa. Hornear a 200ºC durante unos 15-20 minutos.

2008/11/25

Arrain-pastela / Pastel de pescadoGaur egun janari asko botatzen dugu zakarrontzira, eta benetan, botatzen dugun horretatik asko berrerabil genezake. Esaterako, labean prestatu dugun arraina soberan geratzen bada, normalean zakarretara botatzen dugu, baina errezeta erraz honekin, arrain-pastel bat presta genezake soberan geratu den arrain zati horrekin. Errezeta erraza da, eta inork ez luke esango soberakinekin eginikoa denik.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hoy en día echamos mucha comida a la basura, y mucha de la que echamos podríamos reutilizarla. Por ejemplo, si sobra pescado que hemos preparado al horno, normalmente lo solemos tirar a la basura, pero con esta fácil receta, podemos preparar un pastel de pescado con el trozo de pescado que ha sobrado. Es una receta fácil, y nadie diría que está hecho con sobras.


Osagaiak
 • Labean eginiko arrain zati bat
 • Ganba batzuk
 • Txaka pixkat
 • Arraultz bat
 • Soja nata

Arrain zatia kontu handiz txikitu izan ditzakeen hezur guztiak kenduz. Txaka eta ganbak ere txiki zatitu. Dena nahastu. Arraultza irabiatu eta soja natarekin nahastu. Arrain, txaka eta ganba zatitxoak gehitu eta nahastu. Plum-cake motako molde batean jarri. Labeko bandejan gainean jarri moldea, eta bandejatik ura bota "baño marian" prestatu behar baita. Labean egin 150ºC-tara gogortu arte. Egina egon bezain laster, labetik atera gehiegi lehor ez dadin. Hozten denean, moldetik atera. Hotza jan, zatitan moztua eta mahonesa pixkatekin.
Ingredientes
 • Un trozo de pescado horneado
 • Unas gambas
 • Un poco de chaca
 • 1 huevo
 • Nata de soja

Desmenuzar el trozo de pescado con mucho cuidado quitándole todas las espinas. Trocear las gambas y la chaca en trozos pequeños. Mezclar todo. Batir el huevo y mezclar con la nata de soja. Añadir los trozos de pescado, chaca y gambas y mezclar. Poner en un molde de tipo plum-cake. Poner el molde encima de la bandeja del horno, y poner agua en la bandeja, porque hay que hacerlo al "baño maria". Hornear a 150ºC hasta que cuaje. En cuanto esté hecho, sacar del horno para que no se seque demasiado. Cuando se enfríe, desmoldar. Comer frío, cortado en trozos y con mahonesa.

2008/11/19

Gaileta txuri-beltzak / Galletas blancas y negrasGaileta goxoak egiteko errezeten bila, gaurko hau topatu nuen Mil postres blogean. Laktosa gabeko bertsioa eta itzulpena jartzen dizkizueta hemen.

Probatzeko modukoak dira gaileta hauek, batez ere txokolatea gustoko baduzue. Kanpoko geruza kurruskaria geratzen da, eta barrutik biguin-biguina. Konbinazio perfektu bat, nire ustez.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Buscando recetas para hacer galletas ricas, encontré esta de hoy en el blog mil postres. Os pongo aquí la versión sin lactosa y la traducción.

Son como para probarlas, sobre todo si os gusta el chocolate. La capa de fuera se queda crujiente, mientras que por dentro se quedan blanditas-blanditas. Una combinación perfecta en mi opinión.


Osagaiak
 • 250g txokolate beltz (laktosa gabea)
 • 55g margarina (laktosa gabea)
 • 100g azukre
 • 2 arraultz
 • 210g irin
 • 5g legami
 • Gatza
 • Bainila azukrea
 • Glacé azukrea

Txokolatea eta margarina "baño marian" urtu. Arraultzak eta azukrea oso ondo irabiatu txuritzen hasi arte. Bainila azukrea eta urturiko txokolatea gehitu eta ondo nahastu. Irina legamiarekin eta gatz pixkatekin nahastu eta gehitu. Nahastu eta orea frigorifikoan gorde behintzat ordu betez, pixkat gogortu dadin.

Orearekin bolatxoak egin, eta glace azukretik pasa. Labean egin 180ºC-tara 10-15 minutu, kanpotik kostratxo bat egiten zaion arte.
Ingredientes
 • 250gr chocolate negro (sin lactosa)
 • 55gr margarina (sin lactosa)
 • 100gr azúcar
 • 2 huevos
 • 210gr harina
 • 5gr levadura
 • Sal
 • Azúcar avainillado
 • Azúcar glace

Derretir el chocolate y la margarina al "baño maria". Batir muy bien los huevos con el azúcar hasta que blanqueen. Añadir el azúcar avainillado y el chocolate derertido y mezclar bien. Mezclar la harina con la levadura y un poco de sal y añadir. Mezclar y guardar la masa en el frigorífico por lo menos una hora, para que endurezca un poco.

Hacer bolitas con la masa y pasar por azúcar glace. Hornear a 180ºC durante 10-15 minutos, hasta que se le haga una costrita por fuera.

2008/11/17

Tejak / TejasErrezeta hau nire lankide batek pasa dit. Erraz prestatzen dira, eta lan handiena orea zabaltzean du (labean sartzeko). Oso finak egiten badituzue kurruskariagoak geratuko dira, baina potoloxeagoak egin daitezke biguinak nahiago badituzue.


Normalean, gainetik almendra laminak jartzen dira, baina nik ez nituenez, sesamoa, amapola haziak eta ekilore-pipita txikituak erabili nituen, eta ez zen batere gaizki geratu.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Esta receta me la ha pasado una compañera de trabajo. se preparan fácil, y el mayor trabajo está en repartir la masa (para hornear). Si la haceis muy finas quedarán más crujientes, pero hacedlas más gorditas si las preferís blanditas.

Normalmente se le suelen poner láminas de almendras por encima, pero como yo no tenía, usé sésamo, semillas de amapola y pipas de girasol picadas, y no quedo nada mal.


Osagaiak
 • 200g irin
 • 200g azukre
 • 200g arraultz zuringo
 • 200g margarina (laktosa gabea)
 • Almendrak laminatan

Osagai guztiak ondo nahastu. Labeko bandejaren gainean laberako papela jarri eta gainean goilara batekin orea zabaltzen joan gaileten tamainan gutxi gora-behera. Zatitxo bakoitza ondo zabaldu eta gainean almendrak (edo nahi dituzen haziak) jarri. Labean egin 200ºC-tara 10 minutu inguru (gorritu arte).

Labetik atera bezain laster forma eman diezaiokezu adibidez edalontzi batekin borobilduz. Azkar egin, hozten direnean kurruskarriak jartzen baitira eta puskatu egingo lirateke eta.
Ingredientes
 • 200gr harina
 • 200gr azúcar
 • 200gr clara de huevo
 • 200gr margarina (sin lactosa)
 • Almendras en láminas

Mezclar bien todos los ingredientes. Poner papel para horno encima de la bandeja del horno, e ir repartiendo la masa del tamaño de unas galletas más o menos. Extender bien cada montoncito y hechar por encima almendras (o las semillas que querais). Hornear a 200ºC durante unos 10 minutos (hasta que se doren).

Si quereis nada más sacar del horno se les puede dar forma por ejemplo redondeandolas con un vaso. Darles forma rápido, porque al enfriar se quedan crujientes y se romperían.

2008/11/13

Zezen buztana saltsan / Rabo de toro en salsaErrezeta hau Aitorrena da. Berak prestatu zuen, eta errezeta eta argazkia pasa dizkit hemen sartzeko. Milesker! Aitor gisatuetan aditu bat bihurtzen ari da. Ze ondo! Benetan oso goxoak egiten ditu.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Esta receta es de Aitor. Lo preparó él, y me ha pasado la receta y la foto para que las suba aquí. ¡Muchas gracias! Aitor se está volviendo un experto en guisos. ¡Que bien! Los hace realmente muy ricos.


Osagaiak (4 perts)
 • 1kg zezen buztan
 • 2 patata
 • 2 azenario
 • Tipula 1
 • Ilarrak
 • Olioa
 • Gatza
 • Albaka

Tipula, patatak eta azenaorioak zuritu eta moztu. Lapiko batean frijitu olio pixkatekin. Gatza gehitu. 5-10 minutuz frijitu. Buztana zartagi batean frijitu su altuan. Kolorea hartzen duenean, barazkiei gehitu.

Ura gehitu lapikoari, haragia tapatzeko adina. Ilarrak gehitu eta dena ondo nahastu behekoa gora igoz. Albaka pixkat gehitu eta irakin arte su altuan izan. Irakiten hasten denean sua jetsi eta 2 ordu - 2 ordu t'erdiz egosi.
Ingredientes (4 pers):
 • 1kg rabo de toro
 • 2 patatas
 • 2 zanahorias
 • 1 cebolla
 • Guisantes
 • Aceite
 • Sal
 • Albahaca

Pelar y cortar la cebolla, las zanahorias y las patatas. Freir con un poco de aceite en una cazuela. Añadir la sal. Freir 5-10 minutos. Freir el rabo en una sartén a fuego vivo. Cuando coja color, añadir a las verduras.

Añadir agua a la cazuela hasta cubrir la carne. Añadir los guisantes y mezclar bien subiendo lo del fondo arriba. Añadir un poco de albahaca y mantener a fuego vivo hasta que rompa a hervir. Cuando hierva bajar el fuego y cocer durante 2 horas - 2 horas y media.

2008/11/11

Tofu eta oilasko entsalada / Ensalada de tofu y pollo


Milaka entsalada egin daitezke inoiz errepikatu gabe. Izan ere, entsalada batean osagai asko geratzen dira ondo; barazkiak, frutak, haragi zein arrainak, fruitu lehorrak... Gaurkoa nahiko entsalada osatua da, barazkiez gain proteinak ere baititu tofu eta oilaskoarekin. Espero zuen gustokoa izatea!

-------------------------------------------------------------------------------------------
Se pueden hacer miles de ensaladas sin repetir nunca. Porque en una ensalada quedan bien muchos ingredientes diferentes; hortalizas, frutas, carnes y pescados, frutos secos... La de hoy es una ensalada bastante completa, porque además de las hortalizas también lleva proteinas con el tofu y el pollo. ¡Espero que os guste!


Osagaiak
 • Letxuga hosto desberdinak
 • Tomatea
 • Aguakatea
 • Oliba beltzak
 • Tofua
 • Sesamo haziak
 • Soja saltsa
 • Eztia
 • Irina
 • Oilasko bular errea

Tofua laukitxotan moztu. Bitartean, soja saltsa eta eztia nahastu ontzi batean eta irina eta sesamo haziak beste batean. Tofu zatiak soja saltsa+eztitik pasa eta ondoren irina+sesamotik pasa. Lapiko batean frijitu nahiko oliorekin gorritu arte. Sukaldeko paperera atera gehiegizko olioa kentzeko.

Letxuga hostoak eta tomateak ondo garbitu eta zatitu. Platerean jarri. Gainetik, oliba beltzak eta aguakate zatiak jarri. Ondoren, oilasko bularra zatitu eta entsaladari gehitu. Eta azkenik, frijituriko tofua gehitu oraindik epela dagoenean. Gatza, ozpinia eta olioa bota bakoitzaren gustura.
Ingredientes:
 • Hojas de lechuga variadas
 • Tomate
 • Aguacate
 • Aceitunas negras
 • Tofu
 • Semillas de sésamo
 • Salsa de soja
 • Miel
 • Harina
 • Pechuga de pollo asada

Cortar el tofu en cuadraditos. Mientras, mezclar en un bol la salsa de soja y la miel y en otro la harina y las semillas de sésamo. Pasar los trozos de tofu por salsa de soja+miel y después rebozar con la harina+sésamo. Freir en un cazo con bastante aceite hasta que se doren. Sacar a papel de cocina para escurrir el aceite sobrante.

Limpiar bien las hojas de lechuga y el tomate y cortar. Emplatar. Añadir por encima las aceitunas negras y trozos de aguacate. Después, trocear la pechuga de pollo y añadir a la ensalada. Por último, añadir el tofu frito mientras aún esté templado. Aliñar con sal, vinagre y aceite al gusto de cada uno.

2008/11/10

Koloretako glasatua / Glaseado de Colores

Gaur nire ilobaren urteak dira (3 urte) eta tarta arrox bat nahi zuela esan zidan. Hasiera batean, txokolate arroxa erostea pentsatu nuen kobertura bat egiteko asmoz, baina txokolateak erosten ditudan denda itxita egon da aste osoan. Arroxa nola egin nezakeen pentsatzen jarri nintzen eta san blas opilen glasatua egitea pentsatu nuen, baina koloratzaile gorria erabiliz.

Atzo prestatu nuen bizkotxoa beraz, eta web-gune honetan topaturiko errezeta erabiliz, glaseatu arroxa egin nion. Errezeta hori moldatu eta hementxe jartzen dizuet. Hori bai pare bat ohar:
 • Oso azkar gogortzen da glaseatua, beraz, azkar ibili bizkotxotik zabaltzerako orduan, eta batez ere gainetik zerbait itsasi nahi badiozue (goxokiak...)
 • Koloratzaile tanta oso gutxi behar izaten dira, beraz, banaka gehitu eta kolorea konprobatu. Nik 2 tantekin txikle kolorea lortu nuen

-------------------------------------------------------------------------------------------
Hoy es el cumpleaños de mi sobrina (3 años) y me dijo que quería que le hiciera una tarta rosa. Al principio pensé en comprar chocolate rosa para hacerle una cobertura, pero la tienda en la que suelo comprar los chocolates ha estado cerrada toda la semana. Me pusé a pensar en como hacer una tarta rosa y pensé en hacer un glaseado como el de las rosquillas de san blas, pero usando colorante rojo.

Ayer preparé el bizcocho, y usando la receta que encontré en ésta página web, le hice un glaseado rosa. He adaptado esa receta y os la pongo aquí. Eso sí un par de notas:
 • El glaseado se endurece muy rápido, por lo que andad muy rápidos al cubrir el bizcocho, sobre todo si le quereis pegar algo por encima (caramelos...)
 • Hay que usar muy pocas gotas de colorante, por lo que id añadiendo gota a gota y comprobar el color. Yo con 2 gotas conseguí un color chicleOsagaiak
 • 240g glace azukre
 • 2 goilarakada laktosa gabeko esne
 • 1 goilarakada margarina
 • Koloratzailea

Baño marian jarri osagai guztiak lapiko batean eta nahasten joan dena ondo nahastua eta biguina egon arte. Bizkotxo, tarta edo dena delakoaren gainetik jarri azkar (azkar gogortzen baita) eta hozten utzi gogortu dadin.
Ingredientes:
 • 240gr azúcar glace
 • 2 cucharadas de leche sin lactosa
 • 1 cucharada de margarina
 • Colorante

Derretir al baño maría en un cazo todos los ingredientes, hasta que esté bien mezclado y bastante líquido. Repartir rápido (porque se endurece rápido) por el bizcocho, tarta o lo que sea y dejar enfriar para que endurezca.

2008/11/07

"Amatxo" proiektua / Proyecto "mama"

Gaur nire proiektu berriaz hitz egin nahi dizuet. Oraindik hasi berria dago, eta ez dakit funzionatzea lortuko dudan, hala ere. "Ama Orea" egiten saiatzen ari naiz. Hau da, legami naturala sortzen ari naiz, gero ogiak egin ahal izateko.

Horretarako, Cristinak Iban-en ¿Te quedas a cenar? blog-a gomendatu zidan. Blog honetan, oso modu argi eta errazean "ama orea" nola prestatu behar den azaltzen du, eta baita ogia nola egin behar den ere (hau hurrengo pausua izango da).

Ura eta irina besterik ez dira behar, eta 4 eguneko prozesua bada ere, ez du ia lanik ematen. egin behar den gauza bakarra egun bakoitzean orearen erdia kendu eta irin eta ur gehiago nahastea baita. Beraz, nik uste pena merezi duela saiatzeak, eta ondo ateratzen bazait esango dizuet (eta argazkitxo bat jarriko det). Oraingoz bigarren egunean doa eta burbuilatxo batzuk hasi zaizkio ateratzen, beraz, esperantzak baditut oraingoz. Hala ere, Ibanek irin integrala erabiltzea gomendatzen du (irinak azala duenez legamia errazago egiten baita), baina etxean irin arrunta bakarrik nuenez, irin arrunta erabili dut eta ea lortzen dudan.

Astelehenean edo esango dizuet ea zer moduz atera det nire esperimentu txikia.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hoy os quiero hablar de mi nuevo proyecto. Todabía está recien empezado, y no sé si conseguiré que funcione, aún y todo. Estoy intentando hacer "Masa Madre". Es decir, estoy creando levadura natural, para luego poder hacer pan.

Para ello, Cristina me recomendó el blog ¿Te quedas a cenar? de Iban. En este blog se explica, de una forma muy clara y fácil, como se prepara la "masa madre", y también como hay que hacer pan (este será el siguiente paso).

Sólo hacen falta harina y agua, y aunque es un proceso de 4 días, casi no da ningún trabajo, porque lo único que hay que hacer es cada día quitar un poco de la masa y añadirle más harina y agua. Por eso, yo creo que merece la pena intentarlo, y si me sale bien os lo contaré (y pondré alguna foto). Por ahora va por el segundo día, y ya le han empezado a salir unas burbujitas, por lo que por ahora tengo esperanzas. Aún así, Iban recomienda usar harina integral (porque al tener pieles la harina, la levadura se hace mejor) y como yo en casa sólo tenía harina normal, he utilizado harina normal y a ver que tal sale.

El lunes o así os contaré que tal a ido mi pequeño experimento.

2008/11/03

Txokolatezko muffin-ak / Muffins de chocolate


Madalena edo muffin perfektuen bila jarraitzen det (ez naiz inoiz guztiz gustora geratzen eta), eta uste dut hauek inoiz prestatu ditudan hoberenak direla. Ez ziren batere lehorrak geratu (nahiz eta hurrengo egunean ya ez zeuden hain ondo) eta oso goxoak geratu ziren.


Errezeta cacaoweb web-gunean lortu nuen, baina ingelesez dagoenez, itzulpena jartzen dizuet hemen.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sigo en busca de las madalenas o muffins perfectas (porque nunca me quedo del todo conforme), y creo que estas son las mejores que he preparado nunca. No quedaron nada secas (aunque al día siguiente ya no estaban tan bien) y quedaron muy ricas.

La receta la sace de la web cacaoweb, pero como está en inglés, os dejo la traducción.


Osagaiak
 • 2 arraultz
 • 200g azukre
 • 130g irin
 • 6 goilarakada azukre gabeko kakao
 • 2 goilaratxo legami hauts
 • 1 goilaratxo bainila hauts
 • 160ml laktosa gabeko esne
 • 160g margarina (laktosa gabea)
 • Txokolate beltz zatitxoak

Arraultzak azukrearekin ondo irabiatu (espumatxo pixkat egin arte). Irina, legami hautsa, kakaoa, bainila eta esnea gehitzen joan eta nahastu. Margarina urtu eta gehitu.

Orea madalena moldeetan banatu (guztiz bete gabe, gero igo egiten baitira) eta moldetxo bakoitzean txokolate zatitxo batzuk gehitu. Labean egin 180ºC-tara 30 minutu inguru (handiak badira, bestela denbora gutxiago) eginak egon arte.
Ingredientes:
 • 2 huevos
 • 200gr azúcar
 • 130gr harina
 • 6 cucharadas cacao sin azúcar
 • 2 cucharaditas levadura en polvo
 • 1 cucharadita vainilla
 • 160 ml leche sin lactosa
 • 160gr margarina (sin lactosa)
 • Trocitos de chocolate negro

Batir los huevos con el azúcar (hasta que haga un poco de espuma). Ir añadiendo y mezclando la harina, la levadura, el cacao, la vainilla y la leche. Derretir la margarina y añadir.

Repartir la masa en los moldes de madalenas (sin llenar del todo, porque luego suben) y poner unos trocitos de chocolate en cada molde. Hornear a 180ºC durante unos 30 minutos (si son grandes, sino menos tiempo) hasta que estén hechas.

2008/10/30

Cous-cous mango eta datilekin / Cous-cous con mango y dátilesCous-cousa normalean barazkitxoekin prestatu izan det, eta askotan curry-arekin. Oraingo honetan, zapore desberdinagoekin proba egin nahi nuen, eta cous-cous gozo bat prestatu nuen. Oso ondo geratu zen, egia esan.

Ideien bila nebilela, directo al paladar blogean errezeta bat topatu nuen, eta berau nire estilora moldatu nuen gaurko hau prestatzeko.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Normalmente he solido preparar el cous-cous con verduritas, y muchas veces con curry. Esta vez, quería probar con sabores diferentes, y preparé un cous-cous dulce. La verdad es que quedó muy rico.

Buscando ideas, encontré una receta en el blog directo al paladar, y adapté la receta a mi estilo para hacer esta que os presento hoy.


Osagaiak
 • Cous-cousa
 • Tipula
 • Berenjena
 • Mangoa
 • Datilak
 • Oliba beltzak
 • Currya
 • Kanela hautsa
 • Gatza

Tipula eta berenjena zati bat julianan moztu eta potxatzen jarri olio eta gatz pixkatekin. Biguinak hasten direnean, mangoa kubotxotan zatitu eta gehitu. Frejitzen jarraitu su baxuan. Datilak eta oliba beltzak zatitu eta gainontzeko osagaiak biguinak daudenean, gehitu. Curry eta kanela hauts pixkat gehitu (bakoitzaren gustura).

Cous-cousa prestatu paketean jartzen duen modura. Normalean, cous-cous eta ur kopuru bera erabili behar da. Ura berotzen jarri eta irakiten hasten denean, sua itzaldu eta cous-cousa gehitu. Pixkat utzi ura xurgatzen joan dadin, eta nahastu. Cous-cousa prest dagoenean, aurretik prestaturiko nahasketarekin batera aurkeztu.
Ingredientes:
 • Cous-cous
 • Cebolla
 • Berenjena
 • Mango
 • Dátiles
 • Olivas negras
 • curry
 • Canela en polvo
 • Sal

Cortar la cebolla y un trozo de berenjena en juliana, y pochar con un poco de aceite y sal. Cuando comiencen a ablandarse, cortar el mango en cubitos y añadir. Seguir friendo a fuego suave. Cortar los dátiles y las olivas en trozos, y añadir al resto de ingredientes cuando estén blandos. Añadir un poco de curry y canela (al gusto de cada uno).

Preparar el cous-cous como indique en el envase. Normalmente, se tiene que usar la misma cantidad de cous-cous que de agua. Se pone a cocer el agua, y cuando hierva, apagar el fuego y añadir el cous-cous. Dejar un poco para que vaya chupando el agua, y mezclar. Cuando el cous-cous esté listo, presentar junto con la mezcla anterior.

2008/10/28

Mahonesa saltsa / Salsa mahonesaBatzuek mahonesa esaten diote, mayonesa beste batzuek. Bere jatorriaren inguruan dagoen eztabaida ere ez da txikia, baina nik uste, argi dagoena da, oso saltsa goxoa dela. Hori bai, kontu handia izan behar dugu, askotan saltzen diren mahonesa saltsek laktosa eramaten baitute.

Hori dela eta, etxean momentu batean prestatzea da onena, eta horretarako hementxe uzten det errezeta. Hori bai, kontu handia izan salmonella dela eta, eta prestatzen dezuen egunean bertan bakarrik jan, inoiz ez hurrengo egunean. On egin!!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Algunos le llaman mahonesa, otros mayonesa. Y el debate que hay sobre su procedencia tampoco es pequeña, pero lo que yo creo que no hay duda, es que es una salsa muy rica. Eso si, tenemos que tener mucho cuidado porque muchas de las salsas mahonesas que se venden hechas llevan lactosa.

Por eso, lo mejor es prepararla en casa en un momento, y para ello os dejo aquí la receta. Eso sí, tened mucho cuidadodo con la salmonella, y comedla sólo el mismo día que la prepareis, nunca al día siguiente. ¡¡Buen provecho!!


Osagaiak
 • 1 arraultz
 • Girasol olioa
 • Ozpina
 • Gatza

Arraultza eta olio txorrot handi bat batidoraren ontzian jarri eta irabiatzen hasi potentzia gehiegi eman gabe. Pixkanaka olioa gehitzen joan, baina ez geratu inoiz irabiatzeaz (bestela moztu egin daiteke). Lodi-lodi geratu arte olioa gehitzen joan. Lodia dagoenean, gatza eta ozpin txorrot txiki bat gehitu eta irabiatu. Egina!
Ingredientes:
 • 1 huevo
 • Aceite de girasol
 • Sal
 • Vinagre

Poner el huevo y un buen chorro de aceite en el vaso de la batidora, y comenzar a batir sin darle demasiada potencia. Ir añadiendo aceite poco a poco, pero sin dejar nunca de batir (sino, se puede cortar). Seguir añadiendo aceite hasta que quede muy espesa. Cuando esté espesa, añadir sal y un chorrito de vinagre y batir. Listo!

2008/10/24

Fideua itsaskiekin / Fideua con mariscoOrain arte fideua bat inoiz probatu gabe nengoen, eta nik neuk egitea erabaki nuen (nire estilora noski). Itsaskiekin prestatu nuen, baina nik uste barazkiena edo ere egin daitekeela eta oso goxoa geratuko dela. Egia esan, nahiko goxoa geratu zen, nahiz eta ez dakidan fideua nik egin nuen moduan prestatzen den edo ez, jeje.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hasta ahora nunca había probado una fideua, y decidí hacerla yo misma (a mi estilo, claro). Lo preparté de marisco, pero yo creo que con verduritas también tiene que quedar rica. La verdad es que quedó bastante rica, aunque no sé si la verdadera fideua se prepara como yo lo hice, jeje.


Osagaiak
 • 250g Zulotxoa daramaten fideoak
 • Tipula
 • Piper gorria
 • Sepia
 • Ganbak
 • Langostinoak
 • 1/2l arrain salda
 • Azafrana

Zartagi edo lapiko batean olio pixka bat jarri eta azafrana bota. Sutan jarri azafrana pixkat gorritu eta olioari bere kolorea eman arte. Tipula eta piper gorriak julianan moztu eta sutara gehitu. Ondo bigundu arte potxatzen utzi. Fideoak gehitu eta pixkat gorritu arte egin, baina itsats ez daitezen kontuz ibiliz. Salda gehitu eta baita sepia (tiratan moztua). Irakiten jarri (baina ez gogorregi) egosten joan dadin. Gutxi falta zaionean ganbak eta langostinoak gehitu. Pasta egosia dagoenean (15 minutu inguru) sua itzaldu, eta momentuan jan (gehiegi bigundu ez dadin).
Ingredientes:
 • 250gr fideos con agujero
 • Cebolla
 • Pimiento rojo
 • Sepia
 • Gambas
 • Langostinos
 • 1/2l caldo de pescado
 • Azafrán

Poner al fuego una cazuela o sartén con un poco de aceite y hechar el azafrán. Freir hasta que el azafrán se dore un poco y dé color al aceite. Cortar la cebolla y el pimiento rojo en juliana y añadir. Pochar hasta que estén blandos. Añadir los fideos y dorar un poco, pero teniendo cuidado de que no se peguen. Añadir el caldo y la sepia (cortada en tiras). Poner a hervir (pero no muy fuerte) para que se vaya cociendo. Cuando le falte poco, añadir las gambas y los langostinos. Cuando la pasta esté cocida (unos 15 minutos) apagar el fuego, y comer al momento (para que no se ablande mucho).

2008/10/22

Pasta berenjena eta haragiarekin / Pasta con berenjenas y carneEgun batzuk badira idatzi ez dudala, teklatuarekin arazoak izan ditudalako. Baina gaur bai, errezeta bat jartzen dizuet. Betiko pasta haragi txikituarekin egin ordez, berenjenak gehitu dizkiot beste puntu bat emateko, espero det zuen gustokoa izatea.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ya hace unos días que no escribo, porque he tenido problemas con el teclado. Pero hoy sí, os pongo una receta. En vez de hacer la típica pasta con carne picada, le he añadido berenjenas para darle otro punto, espero que os guste.


Osagaiak
 • Pasta (makarroiak, espaguettiak...)
 • Tomate saltsa
 • Haragi txikitua
 • Tipula
 • Berenjenak

Tomate saltsa egin errezeta honetan azaldu nizuen moduan, edo bestela erositako tomatea erabili.

Tipula juliana finean moztu eta potsatzen jarri zartagi batean olio eta gatz pixkatekin. Berenjenak zati txikitan moztu eta gehitu. Barazkiak su baxuan egin. Biguinak daudenean, haragi txikitua gehitu eta sua pixkat igo. Egurrezko espatula batekin etengabe mugitzen joan, haragia bloketan gera ez dadin. Haragia egina dagoenean, tomate saltsa gehitu, sua jetsi eta dena beroa egon arte egin.

Pasta egosi gatz, olio eta oregano pixkatekin "al dente" egon arte. Ur hotzatik pasa egosten jarrai ez dadin, eta saltsa gehitu.
Ingredientes:
 • Pasta (macarrones, espaguettis...)
 • Salsa de tomate
 • Carne picada
 • Cebolla
 • Berenjena

Hacer una salsa de tomate como os expliqué en esta receta, o usad tomate frito comprado.

Cortar la cebolla en juliana fina, y poner a pochar en una sartén con un poco de aceite y sal. Cortar la berenjena en trozos pequeños y añadir. Hacer las verduras en fuego suave. Cuando estén blandas, añadir la carne picada y subir un poco el fuego. Mover constantemente con una espátula de madera, para que la carne no se quede en bloques. Cuando la carne esté hecha, añadir la salsa de tomate, bajar el fuego y hacer hasta que esté caliente.

Cocer la pasta con sal, aceite y un poco de orégano, hasta que esté "al dente". Enfriar en agua y mezclar con la salsa.

2008/10/16

Txokolatez estaliriko txermenak natilekin / Peras al chocolate con natillasEz dakit jakingo duzuen, baina ADILAC-ek (laktosaren intolerantziadunen elkarteak) laktosa gabeko errezeten leihaketa bat prestatu du. Errezetak bidaltzeko epea Abenduaren 31ean amaitzen da, beraz, nahi baduzue oraindik denbora duzue zuen errezeta bidaltzeko.

Nik bidali dut nire errezeta (aurretik bidali izan ditudan errezeta batzuk ere ba daude), eta gaur hemen aurkezten dizuean hau da: Txokolatez estaliriko txermenak natilekin. Nire errezeta honi edo beste bati zuen botoa eman nahi badiozue, sar zaitezte leihaketaren web orrira eta eman zuen botoa e-mail baten bidez (bertan jartzen du helbidea). Animatu eta eman zure botoa!
-------------------------------------------------------------------------------------------
No sé si lo sabreis, pero ADILAC (la asociación de intolerantes a la lactosa) ha organizado un concurso de recetas sin lactosa. La fecha límite para mandar recetas es el 31 de Diciembre, por lo que aún teneis tiempo de mandar vuestra receta.

Yo ya he mandado mi receta (aunque también hay otras recetas que envíe antes), y es la que os presento hoy aquí: Peras al chocolate con natillas. Si quereis dar vuestro voto a esta receta mía o a alguna otra, entrad a la página web del concurso y dad vuestro voto mediante un e-mail (allí mismo pone la dirección). ¡Anímate y vota!


Txermenen osagaiak
 • 4 txermen heldu
 • Ura
 • Azukrea
 • Kanela makila
 • 150g koberturarako txokolate (laktosa gabe)

Txermenak zuritu, beheko txurtena kendu (txurten luzea utzi politagoa eogn dadin) eta oinarria moztu zapala gera dadin, eta horrela txermena tente mantentzeko. Lapiko batean nahiko ur jarri (txermenak tapatzeko aina) azukre askorekin eta kanela makilarekin. Honekin almibar bat egin eta su baxuan jarri. Beroa dagoenean, txermenak almibarean sartu eta ordu erdi inguru egosi (txermenak egosiak egon arte). Txermenak almibaretik atera, ura kendu eta hozten utzi hozgailu edo izozgailuan. Ondo hoztu arte itxaron.

Txokolatea "baño marian" jarri (ura duen lapiko bat sutan jarri eta barruan beste lapiko bat jarri txokolatearekin, kontuz ibili ura ez sartzeko txokolatean). Txokolatea urtu nahastuz, eta ondo urtua dagoenean txermenak txokolateaz inguratu (dagoeneko hotzak egon behar dute) eta labeko paper batera atera txokolatea hoztu eta gogortu arte.

Natilen osagaiak:
 • 500ml olo esne
 • 4 arrautz gorringo
 • 2 goilarakada azukre
 • 2 goilarakada maizena
 • Kanela makil bat
 • Limoi azal bat

Olo esnea, kanela makila eta limoi azala lapiko batean egosten jarri (beste esneekin ere egin daiteke, bakoitzaren gustura) su baxuan erre ez dadin. Esnea zaindu noizean behin nahastuz, erre edo itsats ez dadin. Nahiko beroa dagoenean baina irakiten hasi aurretik sutik kendu.

Ontzi batean gorringoak, azukrea eta maizena nahastu. Esne beroa gehitu ondo nahastuz. Berriz sutan jarri (su baxuan) eta nahasten joan etengabe, erraz itsasten baita. Nahasten joan espuma joaten hasten zaion arte. Honek esan nahi du natila loditzen hasi dela. Nahasten jarraitu nahi duzuen lodiera hartu arte (kontuan izan hozterakoan gehiago lodituko dela).

Aurkezpena:
Natila epelak 4 ontzitan banatu. Natila bakoitzaren gainean txermen hotz bat jarri, eta mugurdi eta menta hosto batzuekin apaindu.
Ingredientes de las peras:
 • 4 peras maduras
 • Agua
 • Azúcar
 • Canela en rama
 • 150gr chocolate de cobertura (sin lactosa)

Pelar las peras, quitarles el rabito de abajo (dejar el rabo largo para decorar) y cortar la base para que se quede plana y se aguante la pera de pie. Poner en un cazo bastante agua (tiene que cubrir las peras) con bien de azúcar y una rama de canela. Hacer un almíbar con esto y ponerlo al fuego suave. Cuando esté caliente, introducir las peras en el almíbar y cocer una media hora (hasta que las peras estén cocidas). Sacar las peras del almíbar, escurrir bien y dejar enfriar en la nevera o congelador. Esperar hasta que se enfríen.

Poner al baño maría el chocolate (poner un cazo con agua caliente y dentro otro cazo con el chocolate, cuidando de que no le entre agua al chocolate). Derretir mezclando. Cuando esté bien fundido, bañar las peras (que ya estarán frías) con el chocolate, y sacarlas a un papel de horno hasta que el chocolate se enfríe y endurezca bien.

Ingredientes de las natillas:
 • 500ml leche de avena
 • 4 yemas de huevo
 • 2 cucharadas de azúcar
 • 2 cucharadas de maicena
 • 1 rama canela
 • Piel de limón

Poner a cocer en un cazo la leche de avena (también se puede hacer con otras leches vegetales, según gustos), la rama de canela y la piel de limón a fuego suave para que no se queme. Vigilar la leche removiendo de vez en cuando para que no se queme ni se pegue. cuando esté bien caliente pero sin llegar a hervir, apartar del fuego.

En un bol mezclar las yemas de huevo con el azúcar y la maizena. Añadir la leche caliente removiendo bien. Poner otra vez al fuego (con fuego suave) e ir removiendo constantemente porque se pega con facilidad. Ir mezclando hasta que la espuma que tiene se vaya. Eso significará que ya está engordando la natilla. Seguir cociendo hasta que coja la consistencia que se desea, teniendo en cuenta que al enfriar engordará.

Presentación:
Repartir las natillas aún tibias en 4 cuencos o platos hondos. Poner una pera bien fría encima de cada natilla, y decorar los platos con algunas frambuesas y una hojita de menta.

2008/10/15

Natilak / Natillas

Betiko postre erraz eta goxo bat aurkezten dizuet gaurkoan: natilak. Nik oso gustoko ditut, batez ere kanela askorekin, eta espero det zuen gustokoa izatea ere.

Bakoitzak hartzen duen esnearekin presta ditzake: soja esnea, arrozarena, oloarena, laktosa gabeko behi-esnea...
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hoy os presento un postre fácil y rico de toda la vida: natillas. A mí me gustan mucho, sobre todo con mucha canela, y espero que a vosotros también os guste.

Cada uno los puede preparar con la leche que tome: leche de soja, de arroz, de avena, leche de vaca sin lactosa...


Osagaiak
 • 500ml laktosa gabeko esne
 • 4 arraultz gorringo
 • 2 goilarakada azukre
 • 2 goilarakada maizena
 • Kanela makila
 • Limoi azala
 • Kanela hautsa

Esnea berotzen jarri kanela makila eta limoi azalarekin. Sua baxu jarri eta ondo zaindu esnea erre ez dadin. Beroa dagoenean (baina irakitera iritsi gabe) sua itzaldu eta gorde.

Gorringoak, azukrea eta maizena ondo nahastu ontzi batean. Esne beroa pixkanaka gehitu ondo nahastuz. Nahasketa guztia sutan jarri, su baxuan. Etengabe nahastu erre edo itsatsi ez dadin. Gizentzen doan heinean, espumatxoa kentzen joango zaio. Espumarik ez duen momentutik, bakoitzak nahi duen lodiera hartu arte jarraitu egosten. Kontuan izan hozten denean gehiago loditzen dela.

Kuenkoetan banatu eta gainetik kanela hautsa bota. Nahi izanez gero, gaileta bat ere jar daiteke gainean.
Ingredientes:
 • 500ml leche sin lactosa
 • 4 yemas de huevo
 • 2 cucharadas de azúcar
 • 2 cucharadas de maizena
 • Kanela en rama
 • Piel de limón
 • Kanela en polvo

Poner a calentar la leche con la rama de canela y la piel de limón en un cazo a fuego suave, y cuidad de que no se queme. Cuando esté calienet (pero sin que llegue a hervir) apagar el fuego y reservar.

Mezclar las yemas, el azúcar y la maizena en un bol. Añadir la leche caliente poco a poco mezclando bien. Volver a poner toda la mezcla a fuego suave. Mezclar constantemente para que no se queme ni pegue. A medida que vaya espesando, se le irá quitando la espuma. Desde el momento que no tenga espuma, seguir cociendo hasta que coja el espesor que cada uno quiera. Tened en cuenta que al enfriar espesará más.

Repartir en cuencos y poner por encima canela en polvo. Si se quiere, también se le puede poner encima una galleta.

2008/10/13

"Karbonara" pasta II / Pasta "carbonara" IIEz dakit zergatik, hemen pasta carbonarari buruz hitz egiten denean, nataz eginiko pasta honi buruz hitz egiten da. Jende gehienak (duela gutxi arte, ni barne) pasta karbonararen errezeta gaur aurkeztuko dizuedan hau dela (soja nata ordez, nata normala erabiliz, noski) uste du. Hala ere, beste post batean esan nizuen bezala, benetako pasta alla carbonara arraultza, gazta eta pipermina daraman Erromako errezeta bat da. Baina natarekin ere oso goxoa geratzen denez, gaur bertsio hau aurkeztuko dizuet.
-------------------------------------------------------------------------------------------
No sé porqué, cuando aquí se habla de pasta carbonara, se habla sobre esta pasta hecha con nata. La mayoría de la gente (hasta hace poco, yo también) cree que la receta de pasta carbonara es la que os voy a presentar hoy (cambiando la nata de soja por nata normal, claro). Pero como ya os expliqué en otro post, la verdadera receta de pasta alla carbonara es una receta romana que lleva huevo, queso y pimienta. Pero como también queda muy rico con nata, hoy os presento esta versión.


Osagaiak
 • Pasta
 • Tipula
 • Txanpiak
 • Laktosa gabeko bacon-a
 • Soja nata

Tipula juliana fin batean moztu eta potxatzen jarri olio pixka bat duen zartagi batean. Biguina dagoenean, laminatan mozturik dauden txanpiak gehitu eta hauek egin arte sutan eduki. Bacon-a tiratan moztu eta txanpi eta tipulari gehitu. Sua pixka bat biziagoa jarri bacon-a kurruskaria gera dadin. Azkenik, soja nata gehitu eta 5 minutuz egosi su baxuan.

Bitartean gustokoen duzuen pasta egosten jarri olio eta gatzarekin. Nahi izanez gero, egosten den bitartean usain-belarren bat gehitu dezakezue (oreganoa, albaka...). Egosten amaitzen denean, ur hotzarekin egosketa moztu, eta ura kendu. Saltsarekin nahastu.
Ingredientes:
 • Pasta
 • Cebolla
 • Champis
 • Bacon sin lactosa
 • Nata de soja

Cortar la cebolla en juliana fina y poner a pochar en una sartén con un poco de aceite. Cuando esté blanda, añadir los champis en láminas y tener al fuego hasta que estén hechos. Cortar el bacon en tiras, y añadir a la cebolla y los champis. Poner el fuego más vivo, para que el bacon quede crujiente. Por último, añadir la nata de soja y cocer 5 minutos a fuego lento.

Mientras, poner a cocer la pasta que prefirais con aceite y sal. Si se quiere, se le puede añadir a la cocción alguna hierba aromática (orégano, albahaca...). Cuando termine de cocer, cortar la cocción con agua fría y escurrir. Mezclar con la salsa.

2008/10/08

Hiztegia / Diccionario

Kostatu zait, baina esan bezala esnekien hiztegia igo det, hauek hizkuntza desberdinetan nola diren jakiteko. Honela, bidaien bat egin behar baduzue lasaitasun handiagoz joan ahal izango zarete bertako hizkuntzan "galerazitako elikagaiak" nola esaten diren jakinez.


Hiztegia eskuineko barran topa dezakezue lotura baten bidez (bertan utziko det lotura finko modura). PDF formatuan dago, eta kopia bat gorde dezakezue nahi izanez gero. Beste hizkuntzaren bat ezagutzen baduzue, bidali itzulpenak eta igoko ditut aldaketa.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Me ha costado, pero he subido el diccionario de lácteos como os dije, para saber cómo se llaman en diferentes idiomas. Así, si teneis que hacer algún viaje, lo podreís hacer con más tranquilidad sabiendo cómo se llaman los "alimentos prohibidos" en el idioma de allí.

Podeís encontrar un enlace al diccionario en la barra de la derecha (dejaré el enlace como vínculo permanente). Está en formato PDF, y podeis guardaros una copia si quereis. Si conoceis algún otro idioma, mandadme las traducciones y las subiré.