2008/12/24

Txokolatezko turroiak / Turrones de chocolate


Gabonak direla eta, eta turroirik jan gabe geratu nahi ez nuenez, nik neuk txokolatezko turroiak egin ditut. 5 turroi desberdin egin ditut, bina amamen etxera eramateko eta beste bat aitorrentzat. Aitorrena txokolate txuri eta esnedun txokolatearekin egin nuen, beraz, nik ezin dut jan, baina gainontzeko guztiak esnerik gabekoak dira. Gainera, nire amona diabetika denez, berarentzat azukre gabeko turroiak ere egin ditut. Goikaldean ikus dezakezue nola enpaketatu ditudan turroiak.

Como son navidades, y para no quedarme sin comer ningún turrón, he hecho turrones de chocolate. He hecho 5 turrones diferentes, dos para llevar a casa de cada abuela, y uno para Aitor. El de Aitor lleva chocolate blanco y chocolate con leche, por lo que no lo puedo comer, pero todos los demás los hice sin leche. Además, como una abuela mía es diabética, he hecho turrones sin azúcar para ella. Arriba podeis ver los paquetes que hice con los turrones.

Bi molde erosi ditut turroiak egiteko. Batek urrak jartzeko itxura du, eta oso polita geratzen da. Hau nire amamarentzako egin nuen azukre gabeko txokolatea eta urrak erabiliz. Gainera, azukre gabeko beste bat egin nuen arroz puztua erabiliz.

He comprado dos moldes para hacer turrones. Uno tiene forma para poner avellanes, y queda muy bonito. Éste lo hice para mi abuela con chocolate sin azúcar y avellanas. Además, tambien hice otro sin azúcar con arroz inflado.


Beste amamaren etxerako nire txokolate beltz arrunta erabili nuen. Bat (nire aitak eskatuta) txokolate beltz eta almendrekin soilik egin nuen. Bestea, ordea, txokolate beltzaz gain, pralinea (urrez eta azukrez eginiko krema bat) eta arroz puztua ere jarri nizkion, eta ondorengo argazkian ikus dezakezuena da.

Para casa de la otra abuela, utilicé mi chocolate negro normal. Uno lo hice de chocolate negro y almendras (a petición de mi padre). Al otro, en cambio, además del chocolate negro, le puse praline (una crema hecha con avellanas y azúcar) y arroz inflado, y es el que podeis ver en la foto de abajo.


Azkenik, esan bezala aitorri beste turroi bat egin nion. Txokolate txuriarekin geruza bat egin nion, eta ondoren, esnedun txokolatea, pralinea eta arroz puztuarekin eginiko nahasketa jarri nion. Argazkiko hau da.

Por último, como os he dicho le hice un turrón a Aitor. Le hice una capa con chocolate blanco, y encima le puse una mezcla de chocolate con leche, praline y arroz inflado. Es éste de la foto.


Turroien osagai nagusiak: / Ingredientes generales de los turrones:
  • 250g txokolate / 250gr de chocolate
  • 150g praline / 150gr de praline
  • Fruitu lehorrak / Frutos secos

Baño marian txokolatea eta pralinea guztiz urtu. Moldean azpikaldean edo erditik edo nahi den moduan fruitu lehorrak jarri eta txokolate eta pralinearen nahasketa ere. Golpetxo batzuk eman moldeari eduki ditzakeen aire burbuilak atera daitezen. Hozten utzi gogortu arte. Moldetik kontu handiz atera.

Derretir del todo el chocolate y el praline al baño maria. Poner frutos secos en el fondo del molde, o por la mitad, o por donde se quiera, y poner la mezcla de chocolate y praline. Darle unos golpecitos al molde para que salgan las burbujas de aire que pueda tener. Dejar enfriar hasta que se endurezca. Desmoldar con cuidado.

No comments: