2008/12/24

Praline, txokolate eta urra bonboiak / Bombones de praline, chocolate y avellanas


Turroiak egiteaz gain, bonboiak ere egin ditut aurten. Bonboiak egiteko molde batzuk erosi nituen (silikonazkoak) eta kriston probetxua atera diet, jejeje. Izan ere, turroiak egiterakoan moldeetan sartzen ez zitzaidana ere bonboien moldeetan jarri, eta turroiak bonboi itxurarekin egin nituen. Gainera, hemen beheko hauek ere egin nituen turroien soberakinekin, urra bat gainean jarriz. Kolore argia dutenak esnedun txokolatea, pralinea eta arroz puztukoak dira, eta ilunak, txokolate beltza eta pralinedunak.

Además de hacer turrones, este año también he hecho bombones. Para hacer los bombones, compré unos moldes (de silicona) y les he sacado mucho provecho. Porque con lo que no me cabía en los moldes de los turrones, he hecho bombones usando los moldes de bombon. Además, también hice estos de abajo con las sobras de los turrones, poniéndoles una avellana encima. Los de color claro son de chocolate con leche, praline y arroz inflado, y los oscuros, de chocolate negro y praline.


Hala ere, beheko hauek dira benetan bonboi izateko jaio zirenak, jejeje. Kanpotik txokolate beltzeko geruza bat dute, eta barruan txokolate beltz eta praline nahasketa eta urra bat dute ezkutaturik. Bat probatu nuen, eta oso goxoa geratu zen, "ferrero rocher"-en estilokoa, baina gailetarik gabe, noski. Bonboi hauek nahiko lan dute, baina ez dira zailak egiten, behean azaltzen dizuet nola egin.

Aún y todo, estos de abajo son los que verdaderamente nacieron para ser bombón, jejeje. Por fuera tienen una capa de chocolate negro, y dentro tienen una mezcla de chocolate negro y praline y una avellana. Probé uno, y quedó muy rico, del estilo de los "ferrero rocher" pero sin galleta, claro. Estos bombones dan bastante trabajo, pero no son difíciles de hacer, abajo explico cómo hacerlos.


Bonboien osagaiak: / Ingredientes de los bombones:
 • 200g txokolate beltz / 200gr de chocolate negro
 • 50g praline / 50gr de praline
 • Urrak / Avellanas

50g txokolate beltz baño marian urtu. Bonboien moldeak txokolate honekin estali bonboiaren kanpoko geruza osatu ahal izateko. Oso ondo hozten utzi, guztiz gogortua egon arte.
100g txokolate beltz eta 50g pralineak baño marian urtu. Bonboien moldeetan (txokolate geruza dutenak) urra bana jarri eta nahasketa honekin bete, baina ez goraino, gero txokolate beltzarekin bonboien "ipurdia" egin behar delako. Hozten utzi guztiz gogortu arte.
50g txokolate beltz urtu baño marian, eta bonboiak betetzeaz amaitu "ipurdia" eginez. Hozten utzi gogortu arte. Guztiz gogortuak daudenean, moldeetatik atera kontu handiz.

Derretir 50gr de chocolate negro al baño maria. Cubrir con esto los moldes de los bombones para crear la capa de fuera de los bombones. Dejar enfriar hasta que esté del todo duro.
Derretir 100gr de chocolate negro y 50gr de praline al baño maria. Poner una avellana en los moldes de los bombones (los que tienen el fondo de chocolate) y cubrir con esta mezcla, pero no hasta arriba, porque luego hay que hacerles el "culo" de chocolate negro. Dejar enfriar hasta que se endurezcan.
Derretir 50gr de chocolate negro al baño maria. Cubrir del todo los bombones, haciendoles el "culo". Dejar enfriar hasta que endurezca. Desmoldar con cuidado cuando estén completamente duros.

Txokolatezko turroiak / Turrones de chocolate


Gabonak direla eta, eta turroirik jan gabe geratu nahi ez nuenez, nik neuk txokolatezko turroiak egin ditut. 5 turroi desberdin egin ditut, bina amamen etxera eramateko eta beste bat aitorrentzat. Aitorrena txokolate txuri eta esnedun txokolatearekin egin nuen, beraz, nik ezin dut jan, baina gainontzeko guztiak esnerik gabekoak dira. Gainera, nire amona diabetika denez, berarentzat azukre gabeko turroiak ere egin ditut. Goikaldean ikus dezakezue nola enpaketatu ditudan turroiak.

Como son navidades, y para no quedarme sin comer ningún turrón, he hecho turrones de chocolate. He hecho 5 turrones diferentes, dos para llevar a casa de cada abuela, y uno para Aitor. El de Aitor lleva chocolate blanco y chocolate con leche, por lo que no lo puedo comer, pero todos los demás los hice sin leche. Además, como una abuela mía es diabética, he hecho turrones sin azúcar para ella. Arriba podeis ver los paquetes que hice con los turrones.

Bi molde erosi ditut turroiak egiteko. Batek urrak jartzeko itxura du, eta oso polita geratzen da. Hau nire amamarentzako egin nuen azukre gabeko txokolatea eta urrak erabiliz. Gainera, azukre gabeko beste bat egin nuen arroz puztua erabiliz.

He comprado dos moldes para hacer turrones. Uno tiene forma para poner avellanes, y queda muy bonito. Éste lo hice para mi abuela con chocolate sin azúcar y avellanas. Además, tambien hice otro sin azúcar con arroz inflado.


Beste amamaren etxerako nire txokolate beltz arrunta erabili nuen. Bat (nire aitak eskatuta) txokolate beltz eta almendrekin soilik egin nuen. Bestea, ordea, txokolate beltzaz gain, pralinea (urrez eta azukrez eginiko krema bat) eta arroz puztua ere jarri nizkion, eta ondorengo argazkian ikus dezakezuena da.

Para casa de la otra abuela, utilicé mi chocolate negro normal. Uno lo hice de chocolate negro y almendras (a petición de mi padre). Al otro, en cambio, además del chocolate negro, le puse praline (una crema hecha con avellanas y azúcar) y arroz inflado, y es el que podeis ver en la foto de abajo.


Azkenik, esan bezala aitorri beste turroi bat egin nion. Txokolate txuriarekin geruza bat egin nion, eta ondoren, esnedun txokolatea, pralinea eta arroz puztuarekin eginiko nahasketa jarri nion. Argazkiko hau da.

Por último, como os he dicho le hice un turrón a Aitor. Le hice una capa con chocolate blanco, y encima le puse una mezcla de chocolate con leche, praline y arroz inflado. Es éste de la foto.


Turroien osagai nagusiak: / Ingredientes generales de los turrones:
 • 250g txokolate / 250gr de chocolate
 • 150g praline / 150gr de praline
 • Fruitu lehorrak / Frutos secos

Baño marian txokolatea eta pralinea guztiz urtu. Moldean azpikaldean edo erditik edo nahi den moduan fruitu lehorrak jarri eta txokolate eta pralinearen nahasketa ere. Golpetxo batzuk eman moldeari eduki ditzakeen aire burbuilak atera daitezen. Hozten utzi gogortu arte. Moldetik kontu handiz atera.

Derretir del todo el chocolate y el praline al baño maria. Poner frutos secos en el fondo del molde, o por la mitad, o por donde se quiera, y poner la mezcla de chocolate y praline. Darle unos golpecitos al molde para que salgan las burbujas de aire que pueda tener. Dejar enfriar hasta que se endurezca. Desmoldar con cuidado.

2008/12/19

Ama orearekin eginiko ogiak / Panes hechos con masa madre

Gaur ama orearekin egin ditudan 2 ogiak erakutsi nahi dizkizuet. Oraindik Ibán-en azalpenak euskaratu gabe ditut, baina beno, ogi hauek nola egin ditudan jakin nahi baduzue bere azalpenak irakur ditzakezue, nahiz eta gazteleraz egon. Bi dokumentu irakurri behar dituzue:

Hoy os quiero enseñar los dos panes que he hecho con masa madre. Todavía no he traducido al euskara las explicaciones de Ibán, pero bueno, si quereis saber cómo he hecho estos panes, podeis leer sus explicaciónes, que están en castellano. Teneis que leer dos documentos:


Bi ogi hauetatik lehena irin integralarekin egin nuen, eta amapola hazi batzuk jarri nizkion. Borobil itxurakoa egin nuen, eta nahiko ongi atera zen, baina mamia konpaktuegia geratu zitzaidan.

El primero de estos panes lo hice con harina integral, y le puse semillas de amapola. Lo hice de forma redonda, y quedó bastante bien, pero la miga estaba demasiado compacta.


Bigarrena erdi integral erdi txuria egin nuen, eta kalabaza pipak eta olio pixkat jarri nizkion. Gainera, mamia hobeto gera zedin, Ibánek azaltzen duen moduko tolesturak egin nizkion eta zulo handiagoko mamia geratu zen. Borobila egin ordez, pixkat luzexeagoa egin nuen, eta nahiz eta zaporez lehenengoa gehiago gustatu zitzaidan, mamia honek hobea zuen.

El segundo lo hice medio integral medio blanco, y le puse pipas de calabaza y un poco de aceite. Además, para que la miga quedara mejor, hice los plegados que explica Ibán, y la miga quedó con agujeros grandes. En vez de hacerlo redonod, lo hice un poco alargado, y aunque de sabor me gustó más el primer pan, este tenía mejor miga.

2008/12/18

Oilo eta kalabaza enpanada / Empanada de calabaza y gallina


Gaurko errezeta hau nire ama eta nire artean egin genuen. Askotan esaten dizuedan moduan, nire ustez etxean ditugun janarien soberakinak ahal bezainbeste aprobetxatu behar ditugu, beste janari batzuk prestatzeko. Horren inguruan sortu zen errezeta hau, izan ere, nire amak oiloarekin sopa prestatu berria zuen, eta oiloa eta soparako erabiliriko barazkiak enpanada batean sartzea pentsatu zuen. Honela, soparen soberakin horiekin eta hozgailuan genituen beste osagai batzuekin, inprobisaturiko enpanada goxo hau prestatu genuen.
Enpanadaren ogiaren orea erabili ondoren, zatitxo bat soberan geratu zitzaidan, eta ez botatzearren, hemen ikus ditzakezuen opiltxo hauek egin nituen. Enpanada margotzeko erabiliriko arraultzarekin margotu, eta kalabaza pipa batzuk bota ondoren, enpanadarekin berarekin labean egin nituen.

Esta receta de hoy la hicimos entre mi madre y yo. Como os he dicho muchas veces, yo creo que tenemos que reutilizar lo más posible las sobras de comida que tengamos en casa para preparar otras comidas. En torno a esto surgio esta receta, ya que mi madre había preparado una sopa con gallina, y pensó en meter la gallina y las verduras de la cocción de la sopa en una empanada. Así, con estas sobras de la sopa, y con algunos ingredientes que teniamos en la nevera, preparamos esta rica empanada improvisada.
Después de haber utilizado la masa de la empanada, me sobraron unos trocitos de masa de pan, y por no tirarlos, hice estos bollitos que veis aquí. Los pinté con el huevo que había usado para pintar la empanada, y le puse unas pipas de calabaza. Los horneé con la empanada.


Ogi orearen osagaiak: / Ingredientes de la masa de pan:
 • 300g irin / 300gr de harina
 • 100ml ur epel / 100ml de agua templada
 • 100ml olio / 100ml de aceite
 • Legami pakete 1 / 1 pakete de levadura
 • Gatza / Sal
 • Arraultz irabiatua / Huevo batido
 • Sesamo haziak / Semillas de sésamo

Irina, legamia, gatza, olioa eta ura ondo nahastu goilara batekin. Ondoren, eskuekin orea oso ondo landu 5 minutuz. Ontzi baten utzi, filmarekin estali eta leku epel batean utzi orea ordubete inguru bikoiztu dadin.

Mezclar la harina, la levadura, la sal, el aceite y el agua con una cuchara. Después, amasar con las manos durante 5 minutos. Meter en un bol, tapar con film y dejar en un sitio templado durante una hora para que se duplique el volumen.

Betegarriaren osagaiak: / Ingredientes del relleno:
 • Oilo egosia / Gallina cocida
 • Azenaorio egosiak / Zanahorias cocidas
 • Kalabaza egosia / Calabaza cocida
 • Tomate saltsa / Salsa de tomate
 • Laktosa gabeko gazta / Queso sin lactosa
 • Laktosa gabeko yorka / York sin lactosa
 • Gatza / Sal

Osagai guztiak oso ondo nahastu lapiko batean, eta pixkat berotu dena ondo nahastu eta gatza urtzeko. Ogi orea errodilo batekin ondo zabaldu eta laberako ontzi batean zabaldu azpikalde guztia eta paretak ondo estaliz. Betegarria gainean jarri eta ondo zabaldu. Ore pixkat zabaldu errodiloarekin, eta tira luze batzuk moztu. Tira horiek sare moduko bat osatuz betegarriaren gainean jarri politagoa gera dadin. Arraultzarekin margotu eta sesamo haziak jarri gainetik. Labean egin 200ºCtara ogia ondo egina eta pixkat gorritua egon arte.

Mezclar muy bien todos los ingredientes en un cazo, y calentar un poco para que se mezcle todo bien y el queso se funda. Extender la masa de pan con un rodillo, y poner cubriendo una fuente de horno por el fondo y por las paredes. Añadir el relleno y repartir bien. Extender un poco de masa con el rodillo y cortar unas tiras largas. Usar esas tiras para adornar el relleno formando una red. Pintar con huevo y añadir unas semillas de sésamo. Hornear a 200ºC hasta que el pan esté hecho y un poco dorado.

2008/12/15

Baguette-ak / Baguettes

Errezeta hau lengoan aurkeztu nizuen "El aprendiz de panadero" liburutik atera dut. Baguette-ak prestatzen nituen lehen aldia izateko, nahiko ondo atera ziren. Hori bai, hobeto egin daitezke eta espero dut esperientzia hartzen noan heinean hobeto egitea. Mamia oso ondo geratu zen nire ustez, eta hurrengo egunean oraindik fresko-fresko zegoen. Azala ondo geratu zen, nahiz eta ez zuen kolore perfektua lortu, eta hurrengo egunerako gogor xamarra geratu zen.

Esta receta la he sacado del libro "El aprendiz de panadero" que os presenté el otro día. Para ser la primera vez que preparaba baguettes, salieron bastante bien. Eso sí, se pueden hacer mejor, y espero hacerlas mejor cuando vaya cogiendo esperiencia. La miga quedó muy bien en mi opinión, y al día siguiente todavía estaba fresca-fresca. La corteza también quedó bien, pero no logré el color perfecto, y al día siguiente se había quedado un poco dura.


Pâte fermentée-ren osagaiak: / Ingredientes del Pâte fermentée:
 • 140g Irin txuri / 140gr Harina blanca
 • 2'5g Gatz / 2'5gr de Sal
 • 0'75g (1/4 goilaratxo) legami / 0'75gr (1/4 cucharadita) de Levadura
 • 90ml Ur epel / 90ml Agua templada

Irina, gatza eta legamia nahastu. Ura gehitu eta nahastu bola bat egin arte. Pixkat pegajoso geratu behar da orea. Orea oso ondo landu irina duen mahai batean 5 minutu inguru. Ore bola egin, olio pixkatekin busti ez lehortzeko, eta bol batean sartu ondoren, film-arekin ondo tapatu. Ordubete inguru utzi 1 1/2 tamaina hartu arte. Pixkat landu, berriz bola egin, filmarekin bildu eta hozgailuan utzi gau osoa.

Mezclar la harina, la sal y la levadura. Añadir el agua y mezclar hasta hacer una bola, tiene que quedar un poco pegajoso. Amasar sobre una mesa enharinada durante 5 minutos. Hacer una bola, mojar con un poco de aceite para que no se seque, y meter en un bol y cubrir con film. Dejar una hora más o menos hasta que crezca hasta 1 1/2. Trabajar un poco, volver a hacer una bola, tapar con film y meter en la nevera toda la noche.

Osagaiak: / Ingredientes:
 • 225g Pâte fermentée / 225gr Pâte fermentée
 • 140g Irin txuri / 140gr de Harina blanca
 • 2'5g Gatz / 2'5gr de Sal
 • 0'75g (1/4 goilaratxo) legami / 0'75gr (1/4 cucharadita) de Levadura
 • 3 goilara Olio / 3 cucharadas de Aceite
 • 90ml Ur epel / 90ml Agua templada

Pâte fermentée-a ordubete lehenago hozgailutik atera, eta zatitu zatitxotan. Ordubetea pasa denean, pâte fermentée-a, irina, gatza, eta legamia nahastu. Ura gehitu eta orea landu 10 minutuz. Olioz margotu, bol batean sartu eta film-arekin tapatu. 2 orduz utzi orea bikoiztu dadin. Orea 2 zatitan egin, eta bakoitzari kontu handiz baguette-aren itxura eman. Ordubete inguru utzi berriz hazi dadin. Labea 260ºC-tara berotu. Ogiak sartu eta lurrina sortu ogien azpikaldean ontzi bati ur beroa botaz. 230ºC-tara jetxi, 10 minutu egin, buelta eman ogiei eta beste 10 minutu egin. Labetik atera gorriturik daudenean, eta hozten utzi rejila baten gainean.

Sacar la pâte fermentée de la nevera una hora antes, y cortar en trocitos. Cuando haya pasado la hora, mezclar la harina, la sal, la levadura y el pâte fermentée. Añadir el agua y amasar 10 minutos. PIntar con aceite, meter en un bol y tapar con film Dejar 2 horas hasta que doble el volumen. Cortar la masa en dos, y con mucho cuidado dar forma de baguette a cada trozo. Dejar reposar una hora, para que vuelva a crecer. Calentar el horno a 260ºC. Meter los panes, y crear vapor poniendo una fuente con agua caliente debajo de los panes. Bajar el horno a 230ºC, hornear 10 minutos, darles la vuelta y hornear otros 10 minutos. Sacar del horno cuando estén doraditos, y dejar enfriar encima de una rejilla.

Diseinuaren inkesta / Encuesta del diseño

Aurreko post-ean esan dizuedan moduan, blogaren diseinua aldatzen ari naiz. Eta zuen iritziari garrantzi asko ematen diodanez (zuentzako guztiontzako direlako jartzen ditudan errezetak) inkestatxo bat jarri dut urte amaierararte zuen iritzia ezagutzeko. 2 erantzun posible jarri ditut: aurreko diseinua nahiago zenuten (errezetak 2 kolumnatan jarriz) edo oraingo diseinua nahiago duzue (kolumnak erabili ordez koloreak erabili ditut hizkuntzak desberdintzeko).
Bi diseinu desberdinak ikusi nahi badituzue, hementxe dituzue diseinu bakoitzaren adibide bana:

Emaidazue zuen iritzia inkestaren bidez mesedez! Edo nahiago baduzue, utzi iruzkinen bat edo bidali korreo bat behiala[@]gmail[.]com helbidera. Milesker!!

Como os he dicho en el anterior post, estoy cambiando el diseño del blog. Y como le doy mucha importancia a vuestra opinión (porque las recetas que pongo son para vosotros) he puesto una encuesta hasta final de año para conocer vuestra opinión. He puesto dos posibles respuestas: preferíais el diseño anterior (con las recetas en 2 columnas) o preferís el diseño nuevo (en vez de utilizar columnas, he usado colores para diferenciar los idiomas).
Si quereis ver los dos tipos de diseño, aquí os dejo un ejemplo de cada uno de ellos:

Dadme vuestra opinión a través de la encuesta por favor! O si lo preferís, dejadme un comentario y mandadme un correo a la dirección behiala[@]gmail[.]com. ¡¡Muchas gracias!!

Azenaorio, kanela eta intxaur tarta / Tarta de zanahorias, canela y nueces

Lehenik eta behin gauzatxo bat komentatu nahi nuen. Konturatuko zineten moduan, nire blogeko diseinuan aldaketak egiten nabil, errezetak irakurgarriagoak izan daitezen. Izan ere, orain arte 2 kolumnatan jartzen nituen errezetak, euskaraz eta ondoan gazteleraz. Probak egiten nabil, beraz, zuen iritzia asko eskertuko nuke. Orain gaurko errezeta honetan bezela egitea erabaki dut, ea zer iruditzen zaizuen. Euskaraz dagoen informazioa beltzez jarri dut, eta gaztelerakoa naranjaz. Honela bi hizkuntzak ondo bereiziko dira, eta kolumnetan jarri ordez, bata bestearen segidan jarriko ditut. Nik uste testua hobeto irakurriko dela horrela. Gainera, aldaketa guzti hauekin html kodea pixka bat hobetu nahi nuen, estilo asuntoak testutik desberdinduz, eta css-etan jarriz.

Gaurko errezetari dagokionez, lankide batek pasa didan zanahoria, kanela eta intxaur tarta bat da. Ez nekien zer moduz geratuko zen, baina benetan harritua geratu nintzen zein ona zegoen probatzerakoan. Ez da batere lehorra geratzen (askotan bizkotxoekin gertatzen den moduan) eta benetan, probatzeko modukoa da.

Lo primero os quería comentar una cosa. Como os habreis dado cuenta, estoy haciendo cambios en el diseño de mi blog, para que las recetas sean más legibles. Porque hasta ahora, ponía las recetas en dos columnas, una en euskara y al lado en castellano. Estoy haciendo pruebas, por lo que agradecería mucho vuestras opiniones. Por ahora he decidido hacerlo como en la receta de hoy, a ver que os parece. La información en euskara está en negro, y la de castellano en naranja. Así, los dos idiomas se diferenciarán bien, y en vez de poner en columnas, los pondré uno detrás del otro. Yo creo que el texto se lee mejor así. Además, con todos estos cambios quería mejorar un poco el código html, separando el estilo del texto, y poniéndolo en la css.

En cuanto a la receta de hoy, es una tarta de zanahorias, canela y nueces que me ha pasado un compañero de trabajo. No sabía que tal quedaría, y me quedé sorprendida con lo rica que estaba. Y no queda nada seca (como suele pasar a veces con los bizcochos) y es como para probarla, de verdad.


Osagaiak: / Ingredientes:
 • 1 taza Olio / 1 taza de Aceite
 • 1'5 taza Azukre / 1'5 tazas de Azúcar
 • 4 Arraultz / 4 Huevos
 • 2 taza Irin / 2 tazas de Harina
 • 1 sobre Legami kimiko / 1 sobre de Levadura química
 • 1 goilaratxo Gatz / 1 Cucharadita sal
 • 2 goilara Kanela / 2 Cucharadas de Canela
 • 3 taza Azenaorio arraspatu / 3 tazas Zanahoria rallada
 • 2 taza Intxaur txikitu / 2 tazas de Nueces picadas

Olioa eta azukrea oso ondo nahastu. Arraultzak banaka gehitzen joan eta irabiatu. Ondoren, irina, legamia, gatza eta kanela gehitzen eta irabiatzen joan. Azkenik, azenaorioa eta intxaurrak gehitu, eta espatula batekin nahastu kontu handiz. Labeko ontzi batean jarri, eta labean egin 150ºC-tara 45min-1ordu inguru (barrutik egina egon arte).

Mezclar muy bien el aceite y el azúcar. Ir añadiendo los huevos de uno en uno y batir. Después, ir añadiendo y batiendo la harina, la levadura, la sal y la canela. Por último, añadir la zanahoria y las nueces y mezclar con una espátula con mucho cuidado. Poner en un molde para horno, y hornear a 150ºC durante 45 minutos-1 hora (hasta que esté hecho).

2008/12/11

Nire liburu berria / Mi nuevo libroLiburu berri bat dut nire etxean: Peter Reinhart-en "El Aprendiz de panadero" liburua. Azkenaldian ogiak egin eta egin nabil (laster igoko ditut errezeta eta argazkiak) eta ezin izan naiz geratu liburu hau erosi gabe. Oso ondo azaltzen ditu gauzak, ogia egiteko prozesu guztia garbi azaltzen du, eta 50 errezeta datoz. Dagoeneko liburu honetako 2 errezeta egin ditut: Lavash (deskuido batean erre egin zitzaidan, sniff) eta intxaur eta kaneladun moldeko ogia (berez mahatsapaxak ere bazituen, baina nik ez nizkion jarri).

Gabonetan denbora gehio izango dudanez, espero dut liburu honetako zenbait errezeta egitea, miche poilâne adibidez. Beste zenbait errezeta era baditut fitxatuak: txapata, bagetak...

-------------------------------------------------------------------------------------------
Tengo un nuevo libro en mi casa: "El Aprendiz de panadero" de Peter Reinhart. Últimamente estoy haciendo panes y panes (pronto subiré las recetas y las fotos) y no me he podido quedar sin comprar este libro. Explica muy bien las cosas, enseña muy bien todo el proceso de hacer el pan, y vienen 50 recetas. Ya he hecho 2 recetas de este libro: Lavash (en un descuido se me quemó, sniff) y pan de molde con canela y nueces (de por sí también llevaba pasas, pero yo no se las puse).

En navidades tendré más tiempo, y espero hacer varias recetas de este libro, por ejemplo un miche poilâne. También tengo fichadas más recetas: chapata, baguetes...

2008/12/09

Oilaskoa almendrekin / Pollo con almendras


Beste batzuetan esan dizuedan moduan, etxean soberan ditugun elikagaiak berrerabiltzen saiatu behar gerala uste dut, eta horrekin jarraituz, gaurko errezeta soberan geratu zaigun oilasko errea berrerabiltzeko aurrekoan egin nuen errezeta bat da.

Osagaiak
 • Tipula
 • Piper berdea
 • Txanpiak
 • Oilasko errea
 • Almendrak
 • Soja saltsa

Tipula eta piper berdea julianan moztu eta potxatzen jarri. Guztiz biguinak daudenean, txanpiak zatitu eta gehitu. Barazki guztiak ondo egin. Almendrak zuritu eta gehitu. Pixkat salteatu. Oilaskoa zatitu eta gehitu. Soja saltsa pixkat bota eta dena ondo nahastu.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Como ya os he dicho otras veces, yo creo que debemos intentar reutilizar los alimentos que nos han quedado de sobra en casa, y siguiendo con eso, la receta de hoy es una receta que hice el otro día para aprovechar un trozo de pollo asado que me había sobrado.

Ingredientes
 • Cebolla
 • Pimiento verde
 • Champis
 • Pollo asado
 • Almendras
 • Salsa de soja

Cortar la cebolla y los pimientos verdes en juliana y pochar. Cuando estén blandos, trocear los champis añadir. Hacer bien todas las verduritas. Pelar las almendras y añadir. Saltear un poco. Trocear el pollo y añadir. Echar un poco de salsa de soja y mezclar todo bien.

2008/12/03

Sagar eta almendren budina / Pundin de manzanas y almendras

Atzo ahizparen etxera joan nintzen afaltzera, eta postre bat eraman nuen. Gaur aurkezten dizuedan hau: sagar eta almendren budina. Flan baten antzeko zeozer egin dut, baina sagar eta almendrak gehituz (orain asko ditudalako etxean). Hala ere, esan beharra daukat takto aldetik oraindik ez dudala lortu perfektu geratzea, ze sagar pureak flanari asko aldatzen dio taktua. Oso goxoa geratu zen, hori bai.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Ayer fui a cenar a casa de mi hermana, y llevé un postre. Éste que os presento hoy: Pundin de manzanas y almendras. He hecho algo parecido a un flan, pero añadiendo manzanas y almendras (por que ahora tengo muchas en casa). Aún así, tengo que decir que todabía no he conseguido que el tacto quede perfecto, porque el puré de manzana le cambia mucho el tacto. Eso sí, quedó muy rico.


Osagaiak
 • 500ml esne (laktosa gabea)
 • 4 arraultz
 • 125g azukre
 • 2 errege sagar
 • 3 goilarakada almendra txikitu
 • Kanela makila
 • Almendrak laminatan
 • Azukrea karamelurako

Sagarrak zuritu, pepitak kendu eta zatitu. Kazuela batean jarri kanela makila eta ur tanta batekin. Su baxuan egin guztiz bigundu arte. Kanela makila atera eta sagar guztia txikitu batidorarekin.Almendra txikituak ez badituzue, almendrak zuritu eta ondo txikitu trituradora batekin.
Arraultzak, azukrea eta esnea ondo nahastu, azukre guztia desegin arte. Sagar txikitua eta almendra txikituak gehitu eta ondo nahastu. Karamelu bat egin azukreari ur tanta bat gehituz. Karamelua egina dagoenean, moldearen azpikaldean ondo banatu. Labea piztu eta 160ºCtara berotzen den bitartean, almendra laminak labean sartu pixkat gorritzeko. Almendrak moldetik banatu karameluaren gainean. Leheno egin dugun nahasketa (esnea, arraultzak, sagarra...) moldera sartu. Labean egin "baño marian" 160ºC tara ordubete inguru (solido xamar egon arte).
Ingredientes
 • 500ml leche (sin lactosa)
 • 4 huevos
 • 125gr azúcar
 • 2 manzanas reineta
 • 3 cucharadas de almendras picadas
 • Rama de canela
 • Almendras laminadas
 • Azúcar para el caramelo

Pelar las manzanas, despepitar y trocear. Poner en un cazo con la rama de canela y una gota de agua. Cocer a fuego suave hasta que se ablande del todo. Sacar la rama de canela y triturar con la batidora toda la manzana. Si no teneis almendras picadas, pelarlas y triturarlas.
Mezclar bien los huevos, el azúcar y la leche, hasta que se deshaga todo el azúcar. Añadir la manzana y las almendras trituradas, y mezclar bien. Hacer un caramelo añadiéndole una gota de agua al azúcar. Cuando el caramelo esté listo, repartirlo bien por el fondo del molde. Encender el horno, y tostar las láminas de almendras mientras el horno se calienta a 160ºC. Repartir las almendras por el molde, por encima del caramelo. Meter al molde la mezcla anterior (los huevos, la leche, la manzana..). Hornear al "baño maría" a 160ºC durante una hora más o menos (hasta que esté bastante sólido).

2008/12/02

Glasatu arroxa / Glaseado rosaAurreko batean esan nizuen nire ilobak tarta arrox bat eskatu zidala, eta glasatu arrox batekin prestatu nuela esan nizuen. Ba gaur egin nizkion bi tartetatik baten argazkia uzten dizuet. Bestea hobeto geratu zitzaidan, honetan likidoegia geratu baitzen glasatua, eta ondorioz, ez zen guztiz arroxa geratu, baina bestearen argazkirik atera ez nuenez, hauxe erakusten dizuet.


Gabonetako pinuaren itxura duen molde bat erabili nuen, eta lakasitos batzuekin apaindu genuen, glasatuaren gainetik. Bestea hartz baten itxurako moldearekin egin nuen, eta lakasitoekin begiak, muturra... apaindu nizkion.

Bi ogi egin ditut, eta espero det laster hementxe aurkeztea. Oraindik ez ditut jarri, ogia eta "ama orea" egiteko Ibán-en azalpenak euskaratu nahi ditudalako lehenago. Ibán bi eskuliburu horien bertsio berria egiten ari da, beraz, prest egon bezain laster, euskaratu eta hementxe jarriko ditut.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ya os dije otra vez que mi sobrina me había pedido una tarta rosa, y que lo preparé usando un glaseado rosa. Pues hoy os pongo la foto de una de las dos tartas que hice. La otra me quedó mejor, porque en esta el glaseado me quedó demasiado líquido, y por eso, no quedó del todo rosa, pero como no saqué foto a la otra tarta, os enseño esta.

Usé un molde con forma de pino de navidad, y lo decoré con unos lacasitos por encima del glaseado. La otra la hice con un molde de forma de oso, y con los lacasitos le decoré los ojos, el morro...

He hecho dos panes, y espero presentaroslos pronto aquí. Todabía no los he puesto, porque antes quiero traducir al euskera las explicaciones de Ibán de cómo hacer pan y "masa madre". Ibán está haciendo una nueva versión de esos dos manuales, y en cuanto estén listos, los traduciré y pondré aquí.