2008/04/01

1 Inkestaren emaitzak / Resultados de la encuesta 1


Goiko grafikokoak dira lehen inkestaren (atzerriko janariarenak) emaitzak. Ikus dezakezuen moduan, bozka gehien jaso dituen aukera "Japoniarra" izan da. Beraz, agindu nizuen moduan, hemendik gutxira janari japoniarraren zenbait errezeta jarriko ditut.


Hala ere, janari italiarrak ere 2 boto jaso dituenez (bigarren aukera bozkatuena izanik), janari italiarreko errezeta batzuk ere sartuko ditut.
---------------------------------------------------------------------------------------
Los resultados de la primera encuesta (sobre la comida internacional) son los que se pueden ver en el gráfico de arriba. Como podeis ver, la opción "japonesa" ha sido la que ha recibido más votos. Por lo tanto, como os prometí, dentro de poco pondré varias recetas de cocina japonesa.

Aún y todo, como la cocina italiana también ha recibido 2 votos (siendo así la segunda opción más votada), también pondré algunas recetas de comida italiana.

No comments: